Chordates vd Anders Weilandt presenterar på Biostock Investor Meeting 16 mars – In English

Chordate Medical är ett av medtech-bolagen som deltar på Biostock Investor Meeting 16 mars. Vd Anders Weilandt presentarar bolaget klockan 11:00 där han kommer prata om bolagets fokus under 2023 och framåt. Efter presentationen svarar han på frågor i en intervju. Presentationen kommer vara på engelska och intervjun hålls på svenska.

Anders kommer bland annat prata om de positiva resultaten från den nyligen slutförda migränstudien, och det pågående arbetet med att skapa proof-of-concept på utvalda marknader.

Eventet streamas online på BioStocks hemsida och YouTube-kanal

Läs mer om eventet

Biostock

Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolagets framtid på Life Science-dagen 8 mars

Chordate Medical är ett av bolagen som deltar på Life Science-dagen i Göteborg 8 mars. Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolaget och hur K.O.S kan bli ett globalt och värdefullt behandlingsalternativ för människor med kronisk migrän.

Life Science-dagen äger rum vid Wallenbergs konferenscentrum i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg och består av föredrag av 15 bolag verksamma inom Life Science- och Medtech-sektorn, samt professorer och forskare.

Eventet livestreamas och kan ses i efterhand på https://www.lifesciencedagen.se/

Chordate gör framsteg i Italien, Kina och Saudiarabien

I Italien är 11 kliniker i gång med K.O.S-behandlingen och målet är att nå fler under 2023. I Kina har joint venture-bolaget Changyong Medical Technology lämnat in en ansökan om produktregistrering för rinitbehandlingen. Dessutom återupptar Chordate Medical kundleveranserna i Saudiarabien. Nyhetstjänsten Biostock intervjuar vd Anders Weilandt om målen för 2023.

Vd Anders Weilandt om arbetet med att introducera K.O.S i Italien:

”De positiva resultaten från migränstudien har inneburit ytterligare skjuts i detta arbete. Italien är en viktig marknad för oss, dels eftersom det är en av Europas största medtech-marknader och dels eftersom vi inom kort räknar med att K.O.S kommer erbjudas både mot kronisk rinit och kronisk migrän i landet. Det gör Italien till ett starkt exempel på proof-of-concept för oss.”

Läs hela intervjun här

”Stor potentiell marknad för Chordates behandling” – Anders Weilandt presenterar Chordate Q4

I samband med att Chordate 28 februari offentliggjorde bokslutsrapporten för 2022 deltog vd Anders Weilandt i en webbsänd konferens, anordnad av Västra Hamnen. Under presentationen talade Anders om uppskattade marknaden för migrän i Europa, samt nyligen genomförda företrädesemissionen.

Highlights från presentationen

Introduktion och Q4

 • Migränstudien i mål med starka resultat och statistisk signifikans
 • Marknadsuppskattning för migrän
 • SEK 37,3M från företrädesemissionen tecknad 73%

Vad är migrän

 • Och hur stor del av befolkningen har kronisk migrän.

Hur Chordate når framgångsrik exit – de tre pelarna

Chordates modell utgår från tekniken, utvecklingen och grunduppfinningen. Utöver det finns det tre starka pelare som lägger grunden för framgångsrik exit:

 1. Vetenskapliga bevis.
 2. Skyddat av patent. Chordate har 71 patent i 26 länder, i 9 familjer. Ytterligare 3 patentansökningar i världen.
 3. Proof-of-concept, tydliga marknadsandelar i väl valda marknader. Nästa steg för Chordate.

De vetenskapliga bevisen

Migränmarknaderna

Uppskattad marknadsbild för migrän.

 • Finland: ca 112 000 patienter med kronisk migrän, 11 privata och offentliga kliniker
 • UK: Cirka 1,4 miljoner patienter med kronisk migrän, 132 privata och offentliga kliniker
 • Tyskland: Cirka 1,7 miljoner patienter med kronisk migrän, 161 privata och offentliga kliniker
 • Italien: Cirka 1,2 miljoner patienter med kronisk migrän, 113 privata och offentliga kliniker
 • Israel: Cirka 178 000 patienter med kronisk migrän, 18 privata och offentliga kliniker
 • Saudiarabien: Cirka 707 000 patienter med kronisk migrän, 167 privata och offentliga kliniker

Grov uppskattning totalt: 5,3 miljoner patienter, 500 kliniker.

Målet är att bygga proof-of-concept.

Hur Chordate bearbetar marknaderna

 • Finland: Egen marknadskonsult
 • UK: Egen marknadskonsult
 • Tyskland: Egen marknadskonsult
 • Italien: Vedise är distributör
 • Israel: Egen marknadskonsult
 • Saudiarabien: Anställt General Manager MEA. Janin är distributör KSA+Bahrain

De har alla gemensamt uppdrag att bygga marknadsaccess.

Företrädesemissionen

Klar framgång i ett väldigt besvärligt börsklimat.

Strategy going forward

 • Proof-of-concept – bygg försäljning på utvalda marknader
 • Vetenskapliga bevis – publicerad migränstudie – 2 marknadsstödjande studier
 • Fortsätta processen för marknadstillträde i Kina och USA

Inkomna frågor

”Kort och gott: inte mycket. För det första har de inte fått något godkänt, utan de har publicerat en migränstudie. Det betyder inte att man har registrerat något läkemedel – det är en bit kvar. Man måste ha klart för sig att det publiceras ständigt nya artiklar om olika typer av migränläkemedel, detta var bara en i en flod. Det är inget nytt.”

”Vi försöker meddela när något förändras i försäljningsbilden.”

”Men vår löpande uppbyggnad av försäljning får man läsa i våra kvartalsrapporter.”

”De har funnits sedan länge de flesta av dem, men tillkommit några på slutet, och kommer tillkomma ytterligare inom kort.”

”Vi har bytt distributör, vi har en del pappersarbete kvar för att få full fart. De tog över precis vid nyår, vi har fått dem godkända som auktoriserad representant vilket är jättebra. Gällande rinit.

”Vi ska även få igenom registreringen av migränmaskiner som vi i slutet av förra året kommunicerade. Janin är väldigt väl placerade för att hantera neurologi, de har mycket neurologprodukter och kan marknaden.”

”De diskussioner vi har kan mycket väl resultera till ett trevligt beslut så småningom.”

”Vi tjuvstartade ju under hösten och ställde ut på fem olika kongresser under hösten.”

”Första veckan av 2023 gjorde vi en kongress tillsammans med Janin i Jedda. Och detta kommer vi fortsätta med, att se till att en marknad får kännedom om våra produkter och bygga nätverk och jobbar vidare med intresserade läkare. Det är viktigt att jobba nära kunden och i marknaden, än att styra från Sverige. Därför har vi denna lösning med marknadskonsulter.”

”Kassaflöde, leverantörsskulder och externa kostnader var höga i Q4. Det som sticker ut är slutkostnader för migränstudien och statistisk analys, det kostar mycket. Även emissionen kostade mycket pengar.”

”PM009: allt väsentligt är färdigt och den kommer dra igång relativt kvickt.”

”PM010: Där pratar vi om flera länder och många fler kliniker [än PM009]. Arbetet med vissa kliniker är färdigt, vissa har pappersarbete kvar.”

Analyst Group kommenterar Chordate Medicals Q4-rapport

Analyst Group har kommenterat Chordate Medicals Q4-rapport för 2022. Ansvarig analytiker bekräftar vd Anders Weilandts syn på att migränstudiens genomförande och utfall är den enskilt viktigaste milstolpen i Chordates historia. Nu kan bolaget fullt ut fokusera på den sista delen i sitt bolagsbygge; att visa Proof of Concept, det vill säga mätbara marknadsandelar, som kan leda till en exit.

Analyst Group belyser en transaktion där Pfizer köper Biohaven Pharmaceutical:

”Den 10 maj 2022 meddelade Pfizer att de ingått ett definitivt avtal om att förvärva Biohaven Pharmaceutical som har utvecklat medicinprodukten Nurtec ODT, vilken används för både akut migrän såväl som i förebyggande syfte, där Pfizer själva räknar med att de ska kunna öka försäljningen av Biohavens produkter till en peak sales-nivå om 6 miljarder dollar. Vi ser detta som ett tydligt bevis av den strategi som många stora medtech- och pharma-aktörer arbetar utifrån, d.v.s. att dessa aktörer tjänar mer på att förvärva mindre företag som uppvisat Proof of Concept och har stor marknadspotential, istället för att själva, i egen regi, utveckla innovativa behandlingar.”

Läs hela analysen här.

Bokslutskommuniké Chordate Medical Holding AB (publ) januari – december 2022

Sammanfattning av perioden oktober-december 2022

Sammanfattning av perioden januari-december 2022

VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR

ALLT FLER DELAR PÅ PLATS I STRATEGISKA PLANEN

När jag ser tillbaka på 2022 är den självklara höjdpunkten att vår migränstudie färdigställdes och otvetydigt visar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Detta är den enskilt viktigaste milstolpen i Chordates historia och markerar att vi nu har gått in i den sista fasen av att bygga värde i bolaget inför en framgångsrik exit.

Under 2023 ligger fokus på marknadsföring och försäljning för att leverera på den uttalade strategiska planen. Målsättningen är att visa att vi kan bygga marknadsandelar på en eller flera av de utvalda marknaderna (proof-of-concept), eftersom det är ett avgörande steg mot en framgångsrik exit för våra aktieägare.

Nya avtal bäddar för flera marknadsintroduktioner

Under det sista halvåret 2022 tog vi viktiga steg framåt med tre nya avtal med konsulter för marknadspenetration i Tyskland, Israel och Finland (samt ett avtal i UK tecknat i februari 2022). Lika viktigt är distributörsavtalet i december 2022 med Janin Medical Company i Saudiarabien. Tillsammans med Janin och deras existerande position inom neurologi kan vi flytta fram vår position med K.O.S ytterligare i regionen, och vi är ett steg närmare proof-of-concept.

Fullständiga studieresultat av migränstudien presenteras under våren

I augusti 2022 nådde vi i mål med vår avgörande kliniska studie på kronisk migrän. Betydelsen av de statistiskt signifikanta resultaten från subgruppsanalysen, som redovisades i september, kan knappast överdrivas. Nu har vi levererat på det kanske viktigaste av våra delmål för en exit, vilket redan ger oss tillträde till marknaden med ett efterfrågat alternativ till läkemedelsbehandling. Eftersom det är viktigt för bolagsvärdet att den kompletta studien kan publiceras i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift så måste vi vänta tills en sådan artikel blivit godkänd för publicering, innan vi kan redogöra för resultaten i sin helhet.

Utöver detta startar vi ytterligare två planerade migränstudier. PM009 är en öppen pilotstudie för att utvärdera effekt av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Denna öppna pilotstudie genomförs vid King’s College i London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien. PM010 är en öppen klinisk eftermarknadsstudie (eng. post market surveillance) för att följa långtidsresultat och säkerhet för K.O.S hos patienter med kronisk migrän under vanlig klinisk behandling. Studien kommer att rekrytera 200 patienter och genomföras på cirka 15 kliniker i tre till fyra europeiska länder, uppföljningen är 12 månader.

Ytterligare patent och fortsatt arbete för marknadstillstånd i USA

Det amerikanska patentverket beviljade i juni 2022 vårt tredje amerikanska patent för huvudvärksbehandling i USA. Det immaterialrättsliga försvaret av vår teknologi som stöd för vår fortsatta affärsutveckling är ett av bolagets kärnvärden. Parallellt fortgår projektet rörande marknadstillstånd för K.O.S från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Marknadstillstånd för rinitindikationen i Kina

Projektarbetet med Nanos Medical produktregistrering av K.O.S i Kina fortsatte under 2022, och inlämning av ansökan för marknadstillstånd för rinitindikationen inleddes efter årsskiftet. Vad som återstår i projektet är helt beroende av vilka svar Nanos får från den kinesiska övervakningsmyndighetens granskningsarbete, varför omfattningen i nuläget inte helt kan bedömas.

Finansiering

Företrädesemissionen som genomfördes i december 2022 tecknades till cirka 73 procent och tillförde bolaget cirka 37,3 MSEK före kostnader. Med den stärkta kassan kan vi nu finansiera det fortsatta marknads- och försäljningsarbetet. Det samlande stödet för bolagets resa mot en exit från våra aktieägare är ett tydligt betyg på styrkan i Chordates erbjudande, framför allt under rådande börsklimat och omvärldsläge. Genomförandeplanen justeras givetvis med utfallet i emissionen.

Fokus 2023

Läs hela rapporten här

Kista, februari 2023
Anders Weilandt, VD

11 italienska kliniker erbjuder nu K.O.S-behandlingen mot kronisk rinit

Chordates italienska distributör Ve.Di.Se. Hospital S.P.A. har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling för kronisk rinit på elva kliniker runt om i landet, från Tradate och Verona i norr till Bari i söder. Samtidigt fortsätter Vedises arbete med introduktion av K.O.S även som behandling för kronisk migrän i Italien.

– K.O.S börjar nu etablera sig som medicinsk behandling i Italien och vi förväntar oss att antalet kliniker som erbjuder K.O.S mot kronisk rinit kommer fortsätta öka. Stilleståndet på nästan två år som Covid19 orsakade i Italien var längre än i de flesta marknader, den upparbetade vårdskulden är fortfarande påtaglig. Vedises långa erfarenhet och stora nätverk av kliniker har också stort värde i deras pågående arbete med att introducera K.O.S som behandling mot kronisk migrän, säger Chordates vd Anders Weilandt.

Chordate och Vedise inledde samarbetet i slutet av 2018 när parterna signerade ett exklusivt distributionssamarbete för Italien. Sedan dess har K.O.S-behandlingen börjat erbjudas mot kronisk rinit på 11 kliniker, och planen är att öka antalet kliniker ytterligare under 2023. Sedan augusti 2022 satsar Vedise stora resurser på att kunna börja erbjuda K.O.S även mot kronisk migrän.

– De positiva resultaten från migränstudien har inneburit ytterligare skjuts i detta arbete. Italien är en viktig marknad för oss, dels eftersom det är en av Europas största medtech-marknader och dels eftersom vi inom kort räknar med att K.O.S kommer erbjudas både mot kronisk rinit och kronisk migrän i landet. Det gör Italien till ett starkt exempel på proof-of-concept för oss.

Vedise är en väletablerad aktör på den italienska marknaden som har levererat medicintekniska produkter till offentliga sjukhus och privata kliniker i över 30 år. Distributören har ett nära samarbete med den medicinska professionen.

Läs mer om Vedise Hospital: https://vedise.com/

Se var Vedise erbjuder K.O.S mot kronisk rinit i Italien: https://vedisekos.it/ (den elfte kliniken, belägen i Rom är ännu inte inlagd på kartan).

Saudiarabiens läkemedelsmyndighet godkänner Janin Medical som Chordate Medicals auktoriserade representant i KSA

Chordate Medical meddelar att Saudi Food and Drug Authority (SFDA) har godkänt ansökan om registrering av Janin Medical Company (”Janin”) som bolagets auktoriserade representant i KSA. Detta innebär bland annat att Chordate kan återuppta kundleveranser.

– Den formella byråkratin kan vara omfattande i vissa marknader och Saudiarabien är inget undantag. I de flesta marknader måste vi som exportör ha en utsedd auktoriserad representant registrerad hos den regulatoriska myndigheten. Det är tillfredställande att ansökan blev godkänd förhållandevis snabbt den här gången, ett tydligt tecken på ett effektivt samarbete mellan vår General Manager för GCC-området och den nya distributören. Vi har beställningar från kunder som har behövt vänta på den här hanteringen och kan levereras i närtid, säger Anders Weilandt, vd Chordate.  

Chordate ingick avtalet med Janin, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning, i december 2022. Avtalet innebär att Janin startade som exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna från årsskiftet. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin har även status att offerera till offentliga upphandlingar.

För mer information om Janin Medical: https://janinmedical.com/index.html

Chordate Medical presenterar bokslutskommuniké för 2022 på webbkonferens 28 februari

Chordate Medical offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 tisdag 28 februari 2023 klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 14:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt. Efter konferensen följer en frågestund. Det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

För att anmäla dig till webbkonferensen, registrera dig via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/3690216538735029342

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medicals joint venture-bolag lämnar in ansökan om produktregistrering i Kina

Chordate Medical och Nanos Medicals joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. har lämnat in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina.

– Det här är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden. Nästa steg i projektet är helt beroende av vilka svar vi får från den kinesiska övervakningsmyndighetens granskningsarbete, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate och Nanos Medical inledde ett joint venture 2018 och bildade då det samägda bolaget Changyong Medical Technology Co i Shanghai med avsikten att marknadsföra K.O.S-teknologin på den kinesiska marknaden. Nanos Medical äger två tredjedelar i detta bolag och är den part som finansierar marknadsföring och försäljning. Chordate äger återstående tredjedel och ska tillföra de kinesiska patenten när marknadstillstånd och produktregistrering är på plats.