Chordate och Vedise Hospital S.p.A. startar exklusivt distributionssamarbete för Italien

Kista, 9 oktober 2018. L Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknat exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Italien.

"Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. I samband med vår internationella rinit-studie, där vi engagerar fjorton universitetskliniker i fem länder, väcker vår behandlingsmetod ett stort intresse även från kommersiella aktörer, inte minst i Italien. Vi har därför beslutat oss för att teckna avtal med Vedise i Rom, som marknadspartner för Italien – Europas fjärde största marknad för medtech värd ca USD 10M. Vedise är en väletablerad och resursstark aktör inom öron-näsa-hals sedan många år, varför vi bör kunna se växande försäljning till Italien under 2019", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Chordates produkter är CE-märkta vilket innebär marknadstillstånd inom EU och EES, varför marknadsbearbetning och försäljning omedelbart kan starta i Italien.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 oktober 2018 kl. 14:15 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-10-09.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt