Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 3 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 3 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com.

Sammanfattning av kvartalet juli-september 2017

Sammanfattning av perioden januari-september 2017

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kista den 31 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-10-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q3 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ.) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.
Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Delårsrapport för kvartal 2 2017

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 2 2017 Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 2 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/.

Sammanfattning av kvartalet april-juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 500 483 SEK (0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 557 160 SEK (-2 378 372)
  • Resultat efter finansiella poster var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
  • Resultat efter skatt var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
  • Resultat per aktie var -1,52 SEK (-4,21)

Sammanfattning av halvåret januari-juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 773 068 SEK (2 000)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -11 999 579 SEK (-5 218 113) där delåterbetalning av lån inklusive ränta med 5 580 000 SEK ingår.
  • Resultat efter finansiella poster var -9 902 710 SEK (-9 641 033)
  • Resultat efter skatt var -9 902 710 SEK (-9 634 247)
  • Resultat per aktie var -3,40 SEK (-9,02)

Väsentliga händelser under kvartalet april-juni 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Kista den 31 augusti 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-08-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q2 2017.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate tecknar distributörsavtal med Intramedic

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med Intramedic A/S ("Intramedic") avseende den danska marknaden. Chordate har sedan ett drygt år samarbetat med Intramedic för att utvärdera Chordates system. Avtalet löper på två år.

– Vi fortsätter vår breda marknadslansering av vårt produktsystem där vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Intramedic är en etablerad och fortsatt växande distributör inom medicinteknik som vi bedömer kommer vara en stark partner när vi nu ska etablera oss även i Danmark, säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 29 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 14:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-29.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Intramedic
Intramedic är en medicinteknisk återförsäljare med verksamhet i Danmark och Sverige. Intramedic marknadsför och utför service på utrustning från ett urval av världens ledande producenter inom lungfunktionsdiagnostik, biomekanik, exercise och rehabilitering. Intramedics kunder är sjukhus, universitet och forskningsinstitut samt testcentra, specialister, privatläkare, fotterapeuter och kliniker. Användningsområdena omfattar diagnostik, behandling och forskning inom lungsjukdomar och astma, arbets- och näringsfysiologi, idrottsmedicin, biomekanisk terapi och rehabilitering. www.intramedic.dk.

Chordate Medical har fått artikel publicerad i Annals of Noninvasive Electrocardiology kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet

Annals of Noninvasive Electrocardiology har publicerat en artikel kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet. KOS, Kinetic Oscillation Stimulation, är Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") system för att hjälpa människor med nästäppa att andas, sova och tala bättre genom en snabb nervstimulerande behandling med långtidsverkan som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad.

Data kommer ur en subanalys av data från en studie med friska försökspersoner som utfördes på Karolinska Trial Alliance. Målet med denna studie var att utvärdera säkerheten under behandling med KOS. I studien gjordes omfattande mätningar av kroppens olika funktioner med hjälp av bland annat blodanalyser, bandspelar-EKG och andningsmätningar. I en avancerad specialanalys av EKG-data som utfördes hos iCardiac (http://icardiac.com) fann man att KOS-behandling påverkade hjärtfrekvensvariabiliteten vilket tyder på en effekt på det autonoma nervsystemet.

Många sjukdomar är kopplade till en obalans i autonoma nervsystemet, till exempel rinit och migrän och möjligheten att påverka det autonoma nervsystemet antas förklara behandlingseffekten med KOS.

Resultaten i Säkerhetsstudien var:

Hela artikeln finns tillgänglig via länken http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anec.12474/pdf

"Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion – de har en icke-allergisk rinit ("kronisk nästäppa"). Det är glädjande att studieresultatet som nu publicerats styrker vår teori kring sannolik verkningsmekanism. Vi bedömer att den publicerade artikeln kommer att öka intresset för vår unika behandlingsmetod för kronisk nästäppa. Vårt arbete fortsätter inom sälj och marknadsföring där vi bedömer att vi kan ta betydande andelar på en global marknad som är stor och växande", säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 22 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-22.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under mer än tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate utser Anders Weilandt som tillförordnad VD

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har utsett Anders Weilandt till tillförordnad VD för Bolaget från 1 juli 2017. Han ersätter Fredrik Henckel som idag meddelat att han önskar avgå av personliga skäl. Anders Weilandt har som styrelseledamot varit nära involverad i Bolagets utveckling de senaste åren och har mångårig erfarenhet inom medicinteknik, bland annat som koncernchef för börsnoterade Stille. Fredrik Henckel kommer att fortsatta att arbeta deltid för Bolaget i rollen som CFO.

"Fredrik Henckel har framgångsrikt lett Chordate sedan februari 2014 som idag har en certifierad produkt, ett flertal strategiskt viktiga distributionsavtal och vars aktie sedan mars 2017 handlas på NGM Nordic MTF. Sammantaget har detta tagit Chordate till en position där vi idag kan fokusera på att stärka vår marknadsposition och öka försäljningen. När han nu valt att avgå är det en styrka för Bolaget att Anders Weilandt med kort varsel och med sin mångåriga erfarenhet kan ta över som tf VD och fortsätta utveckla Bolaget med oförminskad takt. Samtidigt påbörjar vi rekryteringsprocessen av en ordinarie VD", säger Henrik Rammer, styrelseordförande i Chordate.

Kista, den 9 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Rammer, styrelseordförande
Telefon: 070-277 23 04
E-post: henrikrammer@gmail.com

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-09.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är Bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 1 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 1 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/

Sammanfattning av perioden, januari-mars 2017

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2017

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

Kista den 28 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-04-28.pdf
Chordate Delarsrapport Q1 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Kommuniké från årsstämman i Chordate

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har den 19 april 2017 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar för Bolaget och koncernen samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att arvode utgår till styrelsen med 80 000 kronor för ledamöter som ej är anställda i bolaget och 160 000 kronor för ordföranden som ej är anställd i bolaget. Arvodet inkluderar samtliga styrelseuppdrag inom Chordate Medical koncernen.

Beslutades att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Omval skedde av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg och Anders Weilandt och nyval skedde av styrelseledamoten Gunilla Lundmark.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018, för närvarande med Catharina Johansson Söderström som huvudansvarig revisor.

Beslutades att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Kista, 20 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Kommunike fran arsstamma.pdf

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Om Chordate 
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Chordate tecknar distributörsavtal med MedCare

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med MedCare AS ("MedCare") avseende den norska marknaden. Avtalet löper på två år.

"Inför den breda marknadslanseringen av vårt beprövade produktsystem har vi sagt att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. MedCare har en försäljningsorganisation med 15 års erfarenhet av att leverera varor och tjänster till sjukhus i Norge, och med deras fokus på nya innovativa produkter på den för oss intressanta norska marknaden bedömer vi att de är en stark partner", säger Fredrik Henckel, VD för Chordate. 

Kista, 5 april 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-04-05.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 11:00 CET.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF. 

Chordate erhåller order i Förenade Arabemiraten

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") erhåller 0,5 Mkr i order från sin distributör GMS, German Medical Store L.L.C, avseende tio kompletta S100 produktsystem och 200 behandlingar. Leverans och fakturering sker under april månad 2017. Ordervärdet är 0,5 Mkr. GMS har tidigare köpt 300 behandlingar där intäkten på 0,2 Mkr redovisas under kvartal 1 2017. GMS är Chordates distributör för både Förenade Arabemiraten och Oman.

"Det är mycket glädjande att vår distributör GMS lagt ytterligare en order, nu på tio S100 produktsystem samt 200 behandlingar, för placering vid sjukhus i Förenade Arabemiraten. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och fler order framöver", säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 31 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 08:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-03-31.pdf

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Kort om GMS, German Medical Store L.L.C:
German Medical Store L.L.C är en lokal distributör baserad i Ajman, Förenade Arabemiraten, som ägs och leds av Hans Höghet sheikh Dr. Majid Bin Saeed Al Nuami som VD och ordförande. GMS är verksam inom hälsovårdsområdet och distribuerar både medicintekniska produkter, läkemedel och vitaminer. Läs mer på: www.facebook.com/gmshealthcare,

Chordate erhåller 2 Mkr från Vinnova – inleder migränstudie

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") erhåller 2 Mkr i bidrag från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän med en projektbudget på cirka 4 Mkr. Studien bygger på Chordates teknologi för icke-kirurgisk nervstimulering där syftet med studien är att signifikant minska antalet dagar med huvudvärk och / eller minska smärtintensitet. Studien kommer omfatta cirka 80 patienter och resultatet beräknas finnas tillgängligt för analys i slutet av 2018.

"I dagsläget lider omkring 1,1 miljarder personer av migrän vilket medför såväl personligt lidande som höga samhällskostnader. Trenden inom sjukvården är att försöka undvika både läkemedel och kirurgiska ingrepp. Detta gör att Chordate kan få en god positionering med sin behandlingsmetod och produktsystem.", säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 22 mars 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD:
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-03-22.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 08:00 CET.

Kort om Bolaget:
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.