Chordates marknad i Saudiarabien – position och potential

Saudiarabien är en av de marknader som Chordate har varit aktiv på längst. Redan i november 2020 godkände privata vårdförsäkringsbolag i Saudiarabien den försäkringskod som kan användas av privata vårdgivare vid behandling med K.O.S för kronisk rinit, och i slutet av 2021 genomfördes den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen i landet.

Kronisk rinit är ett stort hälsoproblem i landet på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer.

Sjukvård i Saudiarabien

Hälso- och sjukvård i Saudiarabien tillhandahålls genom tre huvudsektorer: det saudiska hälsoministeriet som består av sjukhus och primärvårdscentra över hela landet, andra statliga institutioner och den privata sektorn. Den offentligt finansierade sjukvården är fri för samtliga saudiska medborgare.

I början av 2000-talet antog Saudiarabien en ny lag som tvingar privata arbetsgivare att täcka icke-saudiska anställda med sjukförsäkring. Det har bidragit till att hälsosektorn i landet sedan dess förändrats påtagligt i hur vårdtjänster tillhandahålls och betalas, med en kraftig tillväxt i den privata vårdsektorns kapacitet och i antalet sjukförsäkringsbolag.

Bupa Arabia är den ledande sjukförsäkringsleverantören i Saudiarabien och bolaget erbjuder sjukförsäkring till både företag och privatpersoner. Bupa Arabia är en del av det internationella sjukförsäkrings- och hälsovårdsbolaget Bupa Group som tillhandahåller hälsovårdstjänster till mer än 40 miljoner människor i 190 länder.

– Saudiarabien har två i jämförelse mycket moderna nationella katalogsystem som offentliga vårdgivare kan använda. Därmed kan alla anslutna vårdgivare under hälsoministeriet enkelt beställa eller begära anbud på våra produkter. Motsvarande system finns även i Sverige, men då uppdelat på alla våra regioner, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordates position på marknaden

Chordate Medicals distributör Janin Medical har tillstånd att erbjuda K.O.S-behandlingen för kronisk rinit till både privata och offentliga sjukhus, och Chordate erhöll en ersättningskod för försäkringsbetalning i slutet av 2020. Försäkringskoden innebär att patienter med privat vårdförsäkring får kostnaderna eller delar av kostnaderna betalda för en behandling. Ersättningskoden täcker kostnaden på privata sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP, Klass A och Klass B i Saudiarabien. Saudiarabien har 415 offentliga och 127 privata sjukhus, varav cirka 30 sjukhus tillhör kategori A och B. Förutom behandlingarna för kronisk rinit driver Janin Medical även processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

I mars 2022 öppnade Chordate ett representationskontor i Saudiarabien för att öka förutsättningarna för en framgångsrik marknadsetablering och expandera verksamheten till övriga länder i Gulf Cooperation Council, GCC. I december 2022 ingick Chordate ett avtal med Janin Medical, ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning. Avtalet innebär att Janin från årsskiftet fungerar som ny exklusiv distributör i Saudiarabien och Bahrain för både migrän- och rinitindikationerna. Bolaget är en renodlad importör och distributör av avancerade medicintekniska produkter inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, logopedi/audiologi samt urologi. Janin Medical har även status att offerera till offentliga upphandlingar, och levererar medicinsk utrustning till så kallade Nupco-upphandlingar (National Unified Procurement Company, Saudiarabiens största centraliserade hälsovårdsorganisationen för inköp, lagring och distribution av läkemedel, medicinsk utrustning och förnödenheter).

Chordate bedömer att det finns potential för utökade marknadsaktiviteter i GCC-området – inte minst i Förenade Arabemiraten och Qatar.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt