Chordate Medical får rinitorder från privat sjukhuskedja i Jeddah

Chordate Medical har mottagit en första order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit via bolagets distributör i Saudiarabien, Janin Medical. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

– Vårdbolaget har utvärderat K.O.S under en tid och har då behandlat cirka 30 patienter. Nu har de lagt en mindre första beställning värd cirka 120 000 SEK från ett av sina sjukhus, och vi räknar med att de inom kort kommer lägga order för ytterligare två av sina fyra vårdinrättningar. Behandlingarna är i de flesta fall hos NadiCare försäkringsersatta från det privata sjukvårdsförsäkringsbolaget BUPA Arabia. Man kan överslagmässigt räkna med att en patient i Saudiarabien betyder en genomsnittlig årlig intäkt i det sista försäljningsledet på cirka 10 000 kronor, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Även tre olika offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam har utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig nu ordrar från samtliga tre. Utöver inkommande ordrar på K.O.S för rinit driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän, där handläggningstiden är minst två månader.

– Eftersom vi nu kommer att få in allt fler ordrar på rinitbehandlingen så är vägen till ett marknadstillstånd för migränindikationen kortare och mindre snårig.

Sedan tidigare har Saudiarabiens läkemedelsmyndighet Saudi Food and Drug Authority (SFDA) godkänt att Janin Medical blir Chordates nya auktoriserade representant i landet, samt att marknadstillståndet för rinitbehandlingen flyttas över till Janin.

Kronisk rinit i Saudiarabien

prevalensen för kronisk rinit är hög i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som ges mycket uppmärksamhet. Den samlade bilden är att K.O.S-behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten. Alltför långvarigt bruk av nässpray är också mycket vanligt förekommande i landet och ses som ett mycket angeläget problem att få bukt med, även här ses K.O.S-behandlingen som ett värdefullt terapeutiskt verktyg.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt