Nyemission oktober - november 2019

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av units, oktober - november 2019

Styrelsen i Chordate har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att kunna slutföra inledda investerardiskussioner. Förlängd teckningstid pågår till och med den 2019-11-18, kl 15:00.

Nyemissionen i korthet:  

  • Teckningskurs 1,00 krona per unit. Varje unit innehåller 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO5).
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningsperioden pågår 28 oktober - 12 november 2019.
  • Handel med uniträtter pågår 28 oktober - 8 november 2019.
  • Handel med betald tecknad unit (”BTU”)  pågår från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
  • Nyemissionen uppgår till 5,1 miljoner kronor.
  • Värdering cirka 35 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Memorandum (English)

Teaser

Villkor för teckningsoptioner

Anmälningssedel

Teckna online

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på NGM Nordic SME.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

IR-kontakt