Nyemission oktober – november 2019

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av units, oktober – november 2019

Styrelsen i Chordate har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen för att kunna slutföra inledda investerardiskussioner. Förlängd teckningstid pågår till och med den 2019-11-18, kl 15:00.

Nyemissionen i korthet:  

  • Teckningskurs 1,00 krona per unit. Varje unit innehåller 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO5).
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningsperioden pågår 28 oktober – 12 november 2019.
  • Handel med uniträtter pågår 28 oktober – 8 november 2019.
  • Handel med betald tecknad unit (”BTU”)  pågår från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
  • Nyemissionen uppgår till 5,1 miljoner kronor.
  • Värdering cirka 35 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt