Pressmeddelanden

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023, klockan 15:00...
Chordate Medical Holding AB (Publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på Chordates...
Finland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att bolaget kan ta tydliga marknadsandelar...
Chordate Medical är ett av medtech-bolagen som deltar på Biostock Investor Meeting 16 mars. Vd Anders Weilandt presentarar bolaget klockan 11:00...
Chordate Medical är ett av bolagen som deltar på Life Science-dagen i Göteborg 8 mars. Chordates vd Anders Weilandt presenterar bolaget...
Sammanfattning av perioden oktober-december 2022 Sammanfattning av perioden januari-december 2022 VD ANDERS WEILANDT KOMMENTERAR ALLT FLER DELAR PÅ...
Chordates italienska distributör Ve.Di.Se. Hospital S.P.A. har nu installationer som erbjuder K.O.S-behandling för kronisk rinit på elva...
Chordate Medical meddelar att Saudi Food and Drug Authority (SFDA) har godkänt ansökan om registrering av Janin Medical Company (”Janin”)...
Chordate Medical offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 tisdag 28 februari 2023 klockan 08:30 CET. Samma dag klockan 14:00 bjuder...
Chordate Medical och Nanos Medicals joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. har lämnat in en ansökan för produktregistrering...

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på K.O.S i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt