Chordate avslutar finska distributören och breddar migränstudien med finska prövningskliniker

Kista, 26 september 2019. Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") sagt upp den finska distributören Steripolar Oy för att bereda väg för en kommande introduktion av migränbehandling med Chordates teknologi. För att ytterligare accelerera den sista delen av den pågående studien av kronisk migrän avser Chordate lägga till fyra finska prövningskliniker, och en tysk, till de befintliga fyra tyska kliniker som är aktiva i studien.

"Vi har tidigare kommunicerat att i planeringen för en kommande introduktion av vår behandling för migrän så utvärderar vi för närvarande våra val av både marknader och säljkanaler inom Europa, för att nå bästa effekt. Beslutet att avsluta samarbetet med den finska distributören är ett resultat av det arbetet. Det är viktigt för oss att ha rätt distributör för migrän, och att våra distributörer levererar försäljningsresultat. Samarbetet med Steripolar har varit gott men har inte uppnått förväntat resultat, och förutsättningarna för framgång inom neurologi är inte heller de rätta med den lösningen. Vi kommer att återkomma när en ny distributörslösning finns på plats.

Vad gäller migränstudien så ser vi en möjlighet att accelerera patientrekryteringen genom att engagera ytterligare kliniker jämte de existerande fyra tyska kliniker som fortsatt gör ett gott arbete. Patientrekrytering är alltid en utmaning, och rekryteringsbasen i en kliniks närområde är inte oändligt när det kommer till en så pass specifik diagnos som kronisk migrän som vi tar in i studien.

Finska kliniker är erkänt mycket produktiva i kliniska studier, och den finska migränvården är generellt väl strukturerad, liksom Danmarks vårdprogram för migrän. Det blir därför ett logiskt beslut att förlägga utökningen av antalet studiekliniker till Finland för att senare även kunna dra marknadsmässiga fördelar av ett redan etablerat akademiskt arbete", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 september 2019 kl. 17:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease-2019-09-26.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt