Chordate inkluderar första patienten i studie av förebyggande behandling mot kronisk migrän

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag att den första patienten inkluderats i Chordates kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (KOS-behandling), med system S211 hos patienter med diagnoserad kronisk migrän.

"Inklusion av den första patienten i vår multicenterstudie för preventiv behandling av migrän är en viktig milstolpe för företaget och vår ambition att få vår S211-produkt till marknaden. Jag bedömer att vår patenterade, icke-farmaceutiska förebyggande behandling har potential att göra stor skillnad för många patienter med kroniska huvudvärksproblem runt om i världen", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs vid fyra neurologkliniker i Tyskland. Studien avser att omfatta upp till 140 patienter och är utformad för att utvärdera effekten och säkerheten hos KOS-behandlingen, varvid den primära utvärderingen ska visa medelförändring i huvudvärksdagar, med måttlig till svår intensitet från studiestart jämfört med en utvärderingsperiod om fyra veckor. Hälften av patienterna kommer att få aktiv KOS-behandling, medan övriga patienter erhåller placebo- behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-03-23 Svenska.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt