Chordate – investeringsdokument publicerade

Chordate Medical ABs (publ) tillhandahåller nu på sin investerarhemsida informationsblad (teaser), gällande tidigare kommunicerad och pågående emission av units, med tillhörande anmälningssedel samt villkor och anvisningar. Vänligen följ denna länk:

https://investor.chordate.com/aktien/emission-mars-april-2019/ 

För fullständig beskrivning av bolaget och emissionen hänvisas till www.chordate.com och tidigare publicerad information.

2019-03-22

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 14:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-03-22.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia™ som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla rinit och migrän. Vi har patent på Ozilia™ i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt