Chordate meddelar att delårsrapport för andra kvartalet 2020 tidigareläggs

Kista, 21 juli 2020.

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar härmed att publiceringen av Bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2020, perioden 1 januari – 30 juni 2020, kommer att tidigareläggas till den 7 augusti 2020 istället för 28 augusti 2020 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till tidigareläggandet av delårsrapporten är att den kommer att vara färdigställd tidigare på grund av pågående kapitalanskaffningar.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://investor.chordate.com/finansiell-kalender/

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 21 juli 2020, kl.11.00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Medical-tidigarelagger-delarsrapport.docx
Chordate-Medical-tidigarelagger-delarsrapport.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt