Chordate meddelar dag för årsstämma och senarelägger delårsrapport för första kvartalet 2020

Kista, 20 februari 2020

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar härmed att dag för årsstämma 2020 är bestämd till den 23 april 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler i Kista. Chordate kommer vid ett senare tillfälle att skicka en fullständig kallelse till årsstämman.

Vidare meddelas att publiceringen av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020, perioden 1 januari – 31 mars 2020, kommer att senareläggas till den 29 april 2020 istället för 15 april 2020 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till senareläggandet av delårsrapporten är att ge nödvändigt utrymme för arbetstidsbortfallet i samband med påskhelgen.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://investor.chordate.com/finansiell-kalender/

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-02-20.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt