Chordate Medical har fått artikel publicerad i Annals of Noninvasive Electrocardiology kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet

Annals of Noninvasive Electrocardiology har publicerat en artikel kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet. KOS, Kinetic Oscillation Stimulation, är Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") system för att hjälpa människor med nästäppa att andas, sova och tala bättre genom en snabb nervstimulerande behandling med långtidsverkan som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad.

Data kommer ur en subanalys av data från en studie med friska försökspersoner som utfördes på Karolinska Trial Alliance. Målet med denna studie var att utvärdera säkerheten under behandling med KOS. I studien gjordes omfattande mätningar av kroppens olika funktioner med hjälp av bland annat blodanalyser, bandspelar-EKG och andningsmätningar. I en avancerad specialanalys av EKG-data som utfördes hos iCardiac (http://icardiac.com) fann man att KOS-behandling påverkade hjärtfrekvensvariabiliteten vilket tyder på en effekt på det autonoma nervsystemet.

Många sjukdomar är kopplade till en obalans i autonoma nervsystemet, till exempel rinit och migrän och möjligheten att påverka det autonoma nervsystemet antas förklara behandlingseffekten med KOS.

Resultaten i Säkerhetsstudien var:

  • Lungfunktionen påverkades inte av behandlingen
  • Puls och blodtryck påverkades inte
  • Ingen påverkan på frisättning av gastrin eller cytokiner
  • Ingen påverkan på blod eller koagulation
  • KOS-behandlingen visades vara säker och väl tolererad

Hela artikeln finns tillgänglig via länken http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anec.12474/pdf

"Många personer som är mer eller mindre konstant nästäppta är inte förkylda, har en allergi eller infektion – de har en icke-allergisk rinit ("kronisk nästäppa"). Det är glädjande att studieresultatet som nu publicerats styrker vår teori kring sannolik verkningsmekanism. Vi bedömer att den publicerade artikeln kommer att öka intresset för vår unika behandlingsmetod för kronisk nästäppa. Vårt arbete fortsätter inom sälj och marknadsföring där vi bedömer att vi kan ta betydande andelar på en global marknad som är stor och växande", säger Fredrik Henckel, VD för Chordate.

Kista, 22 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Henckel, VD
fredrik.henckel@chordate.com
Telefon: +46 (0) 70 473 41 30

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-22.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under mer än tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt