Chordate och Nanos Medical bildar joint venture-bolag avseende Kina

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägande av ett nyregistrerat Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical investerar MUSD 1,5 ca 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en sina åtta kinesiska patent. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.

"Chordate och Nanos Medical representerar tillsammans en stark kombination av patenterad teknologi och effektiv marknadsbearbetning. Detta långsiktiga samarbete ger oss en central placering i den kinesiska öron-näsa-halsmarknaden (ÖNH), och frihet för Chordate att fokusera egna resurser på att bygga vidare på ökad marknadsnärvaro i främst EU. Att kunna ta ett så pass stort och viktigt steg tidigt i vår internationella kommersialisering, bedömer jag som oerhört värdefullt för vårt bolag", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

"Nanos Medical har ÖNH- och hjärta-kärlteknologi som våra primära fokusområden. Chordates behandlingsmetod och produktsystem läggs nu till vårt starka erbjudande inom ÖNH, där vi redan har upparbetade kanaler. Först och främst skall vi gå i mål med produktregistreringsprocessen av Chordates produkt i Kina, och parallellt med det bygger vi upp produktionskapacitet och viktiga kundkontakter för en snabb marknadsintroduktion. Vi ser fram emot att göra detta samarbete med Chordate till en stor framgång för båda parter och respektive aktieägare", Säger Nanos Medicals VD, Terry Cui.

Kista-Shanghai, 24 maj 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com 
Phone: +46 (0) 733 87 42 77

Terry Cui, CEO
terry@nanosmedical.com
Phone: +86 (0) 21- 60433667

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 15:45 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-05-24 Svenska.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Nanos Medical
Nanos Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Nanos Medical har huvudkontor i Shanghai och har en ISO-13485 certifierad och GMP-kompatibel tillverkningsanläggning i Suzhou, Jiangsu-provinsen i Kina. Nanos Medical fungerar också som en viktig plattform för att licensiera innovativa teknologier och produkter på globala basis och kommersialiserar dessa i Kina och på andra tillväxtmarknader.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt