Chordate och Nanos Medical tecknar avsiktsförklaring om joint venture avseende Kina

Kista-Shanghai, 18 december 2017. Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat en avsiktsförklaring ("letter of intent") avseende ett joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical") avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical kommer efter en investering om MUSD 1,5 äga 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför en licensrätt. Bedömningen är att ett slutligt avtal ska finnas innan utgången av första kvartalet 2018 och att försäljning kan påbörjas inom 2-3 år.

"Vi har ett CE-märkt och beprövat produktsystem som nu lanseras i de marknader vi själva kan finansiera och hantera, enligt vad som tidigare meddelats. Nanos Medical representerar en snabbväxande och finansiellt stark partner som direkt kan påbörja marknadsbearbetning baserat på våra åtta kinesiska patent. Detta joint venture tillför resurser och regional know-how som vi själva inte kan presentera i dagsläget. Detta är i min bedömning ett mycket stort steg för Chordate", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

"Nanos Medical har öron-näsa-hals-vård (ÖNH) och hjärta-kärl som fokusområden. Chordates behandlingsmetod och produktsystem passar väl in i vår affärsmodell, och kommer att stärka vårt utbud inom ÖNH, där vi redan har upparbetade kanaler. Vi är mycket väl förtrogna med produktregistreringsprocessen i Kina och har dessutom erforderlig produktionskapacitet. Vi ser fram emot att genomföra en effektiv process och snabb lansering, då vi ser detta som ett viktigt tillskott till vårt produktutbud", Säger Nanos Medicals VD, Terry Cui.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Phone: +46 (0) 733 87 42 77 

Terry Cui, CEO
terry@nanosmedical.com
Phone: +86 (0) 21- 60433667 

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 08:30 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-12-18 Svenska.pdf

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Nanos Medical
Nanos Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Nanos Medical har huvudkontor i Shanghai och har en ISO-13485 certifierad och GMP-kompatibel tillverkningsanläggning i Suzhou, Jiangsu-provinsen i Kina. Nanos Medical fungerar också som en viktig plattform för att licensiera innovativa teknologier och produkter på globala basis och kommersialiserar dessa i Kina och på andra tillväxtmarknader. 

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt