Chordate och SMD Production tecknar produktionsavtal

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat ett produktionsavtal med SMD Production AB ("SMD") Stockholm, avseende helhetsansvar för produktion av Chordates styrenhet. Överföring av produktionen till SMD sker omgående medan Chordates egna produktionsresurser avvecklas.

"Som tidigare kommunicerats avser vi minimera våra fasta kostnader vilket medför utrymme för ökade investeringar i marknadsföring och försäljning. Det är därför glädjande att vi nu tecknat ett produktionsavtal med SMD – en sedan länge leverantör av centrala komponenter i styrenheten som i och med detta avtal nu kommer att bygga hela produkten. Chordate får därmed den produktionsresurs och flexibilitet som behövs för vår fortsatta tillväxt. Samtidigt är tillhörande del av omorganisationen genomförd, vilken innebär att vi reducerar det egna personalbehovet med fyra fasta tjänster vilket inom kort även kommer återspeglas i lägre lokalkostnader", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

"SMD har alltid haft en viktig del av verksamheten riktad mot kunder inom medicinteknik. Vi är väl förtrogna med ingående produktionsmoment och givetvis är vi certifierade enligt ISO:13485 för produktion av medicintekniska produkter. För oss är det naturligt att ta ett steg framåt i vår mångåriga affärsrelation med Chordate, där vi ser fram emot att kunna bidra ytterligare med våra kunskaper och resurser", säger Peter Strömgren, VD för SMD.

 Kista, 25 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, CEO
anders.weilandt@chordate.com
Phone: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 15:20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-01-25.pdf

TILL REDAKTÖRERNA 
Om Chordate 
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt