Chordate och Steripolar startar distributionssammarbete för Finland

Steripolar Oy ("Steripolar") och Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har träffat exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Finland. Steripolar är ett av Finlands mest framgångsrika medicintekniska distributörsbolag med lång erfarenhet inom Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

"Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Det är därför glädjande att en stark aktör som Steripolar nu ansvarar för introduktion och marknadstillväxt i Finland. Chordate har under längre tid förberett introduktionen, inte minst genom att tre av Finlands fem universitetssjukhus är engagerade i förberedelserna för vår stora internationella rinit-studie ", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

"Vi har inom Steripolar fattat ett strategiskt beslut att nu bygga vidare på våra historiska framgångar inom ÖNH. Det känns mycket tillfredställande att vi efter utvärdering nu kan ta steget att introducera Chordates produkter på en marknad vi känner mycket väl. Med Chordates stöd och förberedelsearbete både inom de akademiska och privatanknutna kundsegmenten, är vi redo för en flygande start", säger Kaj Dahlström, VD för Steripolar.

Chordates produkter kommer omedelbart att introduceras till Finlands alla ÖNH-läkare med start på kongressen "ÖNH-dagarna" 8-9 februari. Steripolar har satt samman ett team av erfarna produktansvariga och säljare som täcker hela Finland.

Kista – Espo, 5 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-02-05.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt