Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 3 2017

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 3 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com.

Sammanfattning av kvartalet juli-september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 174 927 SEK (144 201)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 424 317 SEK (-1 217 702)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -3 672 713 SEK (-2 339 453)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 028 481 SEK (-4 067 508)
 • Resultat efter skatt var -6 028 481 SEK (-4 074 600)
 • Resultat per aktie var -1,66 SEK (-3,44)

Sammanfattning av perioden januari-september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 947 995 SEK (146 201)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -16 423 896 SEK (-6 435 815) varav delåterbetalning av lån inklusive ränta uppgick till 5 580 000 SEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11 041 947 SEK (-7 238 833)
 • Resultat efter finansiella poster var -15 931 190 SEK (-13 705 413)
 • Resultat efter skatt var -15 931 190 SEK (-13 705 516)
 • Resultat per aktie var -5,01 SEK (-12,25)

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2017

 • Anders Weilandt tillträdde som tillförordnad VD för Chordate Medical från 1 juli 2017. Anders Weilandt har som styrelseledamot varit nära involverad bolagets utveckling de senaste åren och har mångårig erfarenhet som VD för en rad medicintekniska bolag, bland annat som koncernchef för börsnoterade Stille.
 • Chordate öppnar egen klinik i Kista, driven av alternativ affärsmodell: direkt-till-konsument (B2C).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Chordate erhöll en andra delutbetalningen av bidraget på 2 MSEK som beviljats från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän.
 • En huvudägare har utsträckt en bryggfinansiering till bolaget om 1 000 000 SEK.  Det finns löften från huvudägare om fortsatt bryggfinansiering tills långsiktig finansiering finns på plats.
 • Chordate har efter utvärdering bedömt att bolagets befintliga distributionspartners i UAE, Qatar och Kuwait inte uppfyller kraven inför en bredare marknadslansering. Långtgående diskussioner med alternativa partners på dessa marknader pågår parallellt med lanseringsförberedelser på ytterligare marknader.

Kista den 31 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-10-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q3 2017.pdf

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ.) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.
Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt