Chordates behandling utprovas för kronisk rinit på offentliga sjukhus i Saudiarabien

Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate"), meddelar att bolagets distributör i Saudiarabien har erhållit beslut om formell utprovning av K.O.S-behandlingar för kronisk rinit, från Saudiarabiens hälsoministerium.

Utprovning får ske på tre namngivna offentliga sjukhus i Riyadh och två i Jeddah, enligt dagens beslut från Ministry of Health.

"Detta kan ses som en direkt följd av att en sjukförsäkringskod gjordes tillgänglig för förskrivning av vår K.O.S-behandling på vissa privata sjukhus, vilket vi meddelade i början av november.

Det är mycket glädjande att se hur vår lokala distributörspartner omedelbart utvecklar möjligheten att även komma in på den mycket stora offentligt ägda sjukhusmarknaden. Från vår sida bidrar vi med klinisk och teknisk rådgivning via online-konferenser, när vår distributör genomför produktdemonstrationer på plats hos kunderna. Jag bedömer det nu som troligt att vi kommer att se en markant ökad försäljning till Saudi inom nästa år", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Hör mer om detta och – Chordate som helhet – imorgon onsdag 2020-12-02 kl 09:50:

INVESTERARDAGEN 2020, anordnad av Västra Hamnen Corporate Finance

https://www.finwire.tv/webcast/vastra-hamnen-corporate-finance/investerardag/

Information:

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 1 december 2020 kl. 15:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-utprovning-offentliga-sjukhus-i-Saudi.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt