Chordates distributör Vedise väljer att utöka sitt geografiska försäljningsområde

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") har signerat ett utökat distributörsavtal med Chordate. Avtalstillägget innebär att Vedise utökar sitt geografiska försäljningsområde från tidigare enbart Italien, till att nu även inkludera Schweiz, Österrike, Kroatien och Slovenien, där Vedise redan har andra affärsaktiviteter idag.

"Sedan det initiala avtalet tecknades under oktober 2018, har vår ambition alltid varit att fördjupa och vidga samarbetet med Vedise.  Italien i sig är Europas fjärde största marknad för medtech där Vedise är en väletablerad och resursstark aktör, varför detta blev den naturliga marknaden att börja i. Under 2019 har vi kunnat se en växande försäljning och ett allt större intresse från Vedise gällande våra produkter. Att de valde att investera i den riktade emissionen som genomfördes i somras är minst sagt ett starkt tecken på att de ser ett affärsvärde i vår teknologi", säger Anders Weilandt, VD på Chordate

"Till följd av framgångarna i Italien med ökande beställningar till oss som följd, har Vedise framfört önskan om att utöka affären genom att applicera sin framgångsrika modell till ytterligare marknader där de redan är aktiva. Vi välkomnar detta varför också avtalet nu har utökats. Givet Vedises initiala framgångar hoppas vi kunna se en liknande utveckling på de ytterligare marknader i Europa som distributörsavtalet nu omfattar", avslutar Weilandt.

Kista, 8 november 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl 17:18 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-11-08.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt