Chordates studieaktiviteter tar tillfällig paus på grund av Covid-19

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19.

Som en effekt av att sjukvården i Europa dels lägger om sina resurser, dels undviker besök till sjukvårdsinrättningar som inte anses nödvändiga, så har Chordate beslutat pausa studierna av kronisk migrän och kronisk rinit (nästäppa). Studierna kommer att återupptas med full effekt när prövningsklinikerna har återgått till normal verksamhet. Fördröjningen av studieresultaten som blir den naturliga följden avgörs av hur långt uppehållet kommer att bli.

"Det är givetvis logiskt att t.ex. öron-näsa-halskliniker nu tilldelas andra arbetsuppgifter, och att icke nödvändiga besök till vården begränsas i den situation som corona-pandemin har givit upphov till. Flera av våra prövningskliniker har meddelat att så är eller kommer att bli fallet. Viss studieverksamhet kommer troligen att fortsätta på några kliniker, men generellt så tas en paus tills detta har normaliserats. Vi kommer att meddela när studieverksamheten har återupptagits med full styrka", säger Anders Weilandt, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 12:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt