Chordates utser PO-MEDICA till nordisk distributör

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Chordate har träffat avtal med
P. Olander Medica AB ("PO-MEDICA") om distribution av Chordates produkter i Norden. Avtalet innebär att PO-MEDICA från 2020-01-01 kommer att marknadsföra och sälja Bolagets produkter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. PO-MEDICA har etablerade försäljningsresurser i hela Norden inom bl.a. Neuro- och Öron-Näsa-Halskirurgi. Chordate genomför förändringen främst för att förbereda lanseringen av Bolagets behandling för migrän till både offentliga och privata vårdgivare. Lanseringen förväntas ske under år 2020 förutsatt önskat utfall i den pågående kliniska studien av kronisk migränbehandling. Tidigare distributörsavtal på dessa marknader är samtidigt uppsagda.

"Som vi tidigare har kommunicerat så är Norden en av våra fokusmarknader, vi har sedan en tid sökt en sammanhållen lösning för att kunna hantera detta marknadsområde som en helhet. Vi ser skalfördelar i att kunna samla försäljningskompetensen och marknadsinsatserna hos en partner. Vi är övertygade om att detta blir starkare eftersom de nordiska marknaderna var för sig annars utgör relativt små volymer. Det är ett krävande uppdrag att introducera ny medicinteknik oavsett marknad, och det blir extra utmanande när marknadsvolymen är i mindre skala, men på det här sättet kan vi få samordningseffekter. PO-MEDICA är ett framgångsrikt företag med omsättning omkring 80MSEK och god vinstgenerering, med uttalad entreprenörsanda, och vi ser mycket fram emot att tillsammans göra det här partnerskapet lyckosamt", säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

"Vi har ett grundmurat förtroende hos våra nordiska kunder efter att vi succesivt har byggt upp en distribution av framgångsrika produkter. Vi har parallellt med det även etablerat en stadigt växande utbildningsverksamhet riktat mot olika typer av kirurgteam som kommer till vårt labb för utbildning och samträning. Med bas i det förtroendet ser vi nu mycket spännande möjligheter med Chordates behandlingsmetod för både migrän och nästäppa. Vi är väl rustade att anta utmaningen att introducera K.O.S-teknologin på de nordiska marknaderna – och ser fram emot att få komma igång efter nyår", Säger Per Olander, VD på PO-Medica.

Kista, 3 december 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl 13:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2019-12-03.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt