Paus i studieaktiviteter medför lägre kostnader för Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19. Som en konsekvens av detta minskar kapitalförbrukningen i motsvarande grad.

Chordates beslut att pausa studierna av kronisk migrän och kronisk rinit (nästäppa) sänker samtidigt Bolagets kostnader för studieprojekten, under tiden som arbetet ligger nere. En övervägande del av Bolagets totala kostnadsmassa är relaterad till de två pågående kliniska studierna och under tiden som dessa står still så belastas inte heller Bolaget finansiellt.

"Vi betraktar detta som en påtvingad fördröjning av studieresultaten, men inte så mycket mer än det. Att vår kassaförbrukning i stort sett minskas i motsvarande grad är en funktion av att vi är en mycket slimmad organisation där merparten av studiekostnaderna kommer från externa leverantörer. Även om den här fördröjningen är oönskad så förlängs samtidigt vår uthållighet, och vi ser idag inte att vare sig kvalitén eller effekten av studierna skulle påverkas", säger Anders Weilandt, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 15.20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-03-16.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt