Utvärdering av Chordates KOS-behandling inledd av ledande sjukvårdsstruktur i Storbritannien

En av Storbritanniens ledande sjukvårdsstrukturer har inlett utvärdering av Chordate Medical Holding ABs (publ) ("Chordate") "Kinetic Oscillation Stimulation" (KOS) för behandling av personer med icke-allergisk rinit. Bolaget har sjukhus och kliniker över hela landet.

"Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. Det är därför glädjande att en av Storbritanniens största sjukvårdsstrukturer nu kommer erbjuda vår KOS-behandling för vidare utvärdering avseende Storbritannien – en stor och viktig marknad där vi sedan 2016 har samarbetat med vår distributör GDS MedTech. Vi kan av avtalsmässiga skäl i dagsläget inte namnge vem kunden är men anser att vi givet vår skyldighet att kommunicera värderingsgrundande information ska informera om detta för oss viktiga genombrott", säger Anders Weilandt, VD för Chordate.

Chordates KOS-behandling erbjuds initialt vid ett sjukhus i London med avsikt att under 2018 erbjudas vid ytterligare sjukhus och kliniker över hela Storbritannien.

Kista, 2 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 10:20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2018-02-02.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt