Västra Hamnen inleder analysbevakning av Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen") om så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning av motiverat börsvärde för bolaget.

I sin inledande analys skriver Västra Hamnen bland annat:

" I vårt ekonomiska scenario väger migränmarknaden tyngst från att den tar fart andra halvåret 2021. Försäljningsmodellen innefattar kontrollenheter som säljs med låg marginal medan den återkommande försäljningen av behandlingar kan inbringa bruttomarginaler om upptill 80 procent. Med låg personalstyrka och låga kostnader är vinstmöjligheterna betydande.

Och vidare…

Vårt scenario motiverar ett rimligt spann för aktien om 1,46 – 2,31 SEK i nuvarande fas. Om studieresultatet runt årsslutet faller ut väl, kommer det påverka riskbilden i bolagets favör och allt annat lika motivera en direkt höjning av vårt värderingsintervall."

Den fullständiga analysen finns tillgänglig på Västra Hamnens hemsida https://www.vhcorp.se/uploads/1393_ChorDate200331.pdf?pdf=ChorDate200331.pdf och kommer att följas upp och revideras löpande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08:30 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2020-03-31.pdf

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt