Chordate Medical Holding (publ) Delårsrapport april-juni 2023

Sammanfattning av perioden april-juni 2023

Sammanfattning av perioden jan-juni 2023

ÖKAD AKTIVITET PÅ FLERA NYCKELMARKNADER
Årets andra kvartal präglades av att slutliga resultat från Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 presenterades på internationella branscharenor i USA och i Tyskland. Intresset för studiens resultat är stort och växande, och när jag träffar läkare som är verksamma inom migränområdet blir det tydligt att det finns ett stort behov av alternativ och komplement till de läkemedel som vanligen används. Vi ser också fortsatt stark och ökande aktivitet på våra nyckelmarknader där en höjdpunkt var att vi i maj fick en order på rinitbehandlingen från en privat sjukhuskedja i Jeddah, Saudiarabien.

Presentation av studieresultat i USA
Den avgörande kliniska studie PM007 presenterades på American Headache Society Scientific Meeting, Austin Texas, av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London. Det var första gången de primära delarna av de slutliga resultaten från studien har presenterats på en vetenskaplig kongress, och dr Hoffmanns föreläsning besöktes av cirka 300 migränspecialister. Att döma av efterföljande frågor från auditoriet så mottogs presentationen med stort intresse. De frågor som ställdes rörde i huvudsak studiens design, patientunderlaget, och om det är svårt att använda produkten K.O.S.

Artikel inskickad för PM007
Mycket glädjande att författarna till den här avgörande artikeln nu skickat in manus till en prominent vetenskaplig tidskrift. Efter publicering blir artikeln ett värdefullt verktyg i vårt marknads- och försäljningsarbete. Publicerade resultat är dessutom ett nödvändigt underlag för framgång i olika reimbursement-processer.
 
Genombrottsorder från Saudiarabien
I början av maj tog vår nya distributör i Saudiarabien, Janin Medical sin första viktiga order på utrustning och förbrukningsmaterial till behandlingsmetoden K.O.S för kronisk rinit. Kunden är det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics med fyra sjukhus i landets näst största stad, Jeddah.

Vid sidan om de existerande installationerna vi har i Saudiarabien så har tre offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam utvärderat K.O.S och Janin Medical förväntar sig ordrar från samtliga tre. Utöver arbetet med att öka affären inom kronisk rinit så driver Janin Medical processen att registrera ett marknadstillstånd för K.O.S för kronisk migrän.

Etikgodkännande från NHS på ny migränstudie
I början av maj godkände etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS studiedesignen för vår kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän hos patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Varje nivå av positivt resultat i studien kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar. Första patienten kan förväntas i mitten av september.
 
Styrelse och ledning fulltecknar incitamentsprogram
Bolagets två nyinstiftade incitamentsprogram tecknades i maj till fullo av ledning och styrelse. Syftet med incitamentsprogrammen är att nuvarande och framtida medarbetare och konsulter i Chordate Medical ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Tecknandet i programmen innebär en ökning av aktiekapitalet med 1 000 000 kronor respektive 375 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo under teckningsperioden.
 
Fokus under resten av året
Under perioden fram till årsskiftet så fortsätter arbetet med försäljning i samtliga våra fokusmarknader Finland, Tyskland, UK, Italien Israel och Saudiarabien. Våra marknadsförare bearbetar en rad kundprospekt med målet att ta slutlig order. Marknadsföring som stöd för det arbetet kommer främst att synas i form av utställningar på specialistkongresser:

Kista, augusti 2023
Anders Weilandt, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit), Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Västra Hamnen Corporate Finance AB.

Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-31 08:30 CEST.

Chordate presenterar Q2-rapport med Q&A

Torsdag 31 augusti offentliggör Chordate Medical sin delårsrapport för Q2 2023, och samma dag klockan 14:00 bjuder bolaget in till en webbsänd telekonferens med vd Anders Weilandt och Västra Hamnen Corporate Finance. Efter konferensen följer en Q&A. Presentationen hålls på svenska och det går att följa konferensen via dator eller mobila enheter.

För att anmäla dig till webbkonferensen, registrera dig via följande länk:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5303405709530509661

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att registrera sig i god tid för att vara säkrad en plats.

En inspelning av webkonferensen kommer efter avslutad konferens att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Västra Hamnen Corporate Finance YouTube-kanal.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Chordate Medical presenterar delårsrapport för Q2 2023

Chordate Medical Holding (publ) offentliggör sin delårsrapport för Q2 2023 torsdag 31 augusti 2023 klockan 08:30. Fredag 1 september klockan 10:00 bjuder bolaget in till en webbsänd presentation av rapporten med vd Anders Weilandt på Finwire TV.

Presentationen kan ses via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/chordate-medical/q2-2023/

Efter presentationen följer en Q&A där det går att skicka in frågor.

En inspelning av presentationen kommer i efterhand finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.chordate.com och på Finwire TV:s YouTube-kanal.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Biostock intervjuar Chordates vd Anders Weilandt om Internationell specialistkongress och kommande milstolpar

Biostock intervjuar Chordate Medicals vd Anders Weilandt om International Headache Congress i Seoul där resultaten från migränstudien kommer presenteras, och om att manuskriptet till en vetenskaplig artikel nu har skickats in.

”Det är en mycket efterlängtad händelse som nu efter grundligt analys- och skrivarbete av författarna kan bockas av som levererat. Datamaterialet är omfattande och i många delar mycket intressant. Som jag förstått så har det varit en del arbete med att välja vad som skulle tas med i den här första artikeln. Det är inte osannolikt att vidare analys kan utmynna i flera artiklar över andra aspekter än de som redovisas i den här aktuella artiken. Sammantaget mycket bra att det är klart – och ett bra stöd för vårt marknadsarbete när artikeln är godkänd för publicering”, säger Anders Weilandt till Biostock.

Läs hela artikeln

Manus med kompletta studieresultat från migränstudie inskickat till vetenskaplig tidskrift

Det kompletta studieresultatet från Chordate Medicals migränstudie 007 har av studieledarna idag skickats in som manus för publicering i en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet.

– Det här är ett avgörande steg och när den vetenskapliga artikeln har publicerats kommer det vara ett värdefullt verktyg för bolaget i marknads- och försäljningsarbetet. Artikeln blir dessutom ett viktigt underlag för kommande reimbursement-processer, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Chordate Medical meddelar när författarna fått godkännande för publicering från tidskriften i fråga.

Slutresultaten från Chordate Medicals PM007-studie visar att bolagets migränbehandling K.O.S visar en signifikant minskning av antalet dagar med huvudvärk och dagar med migrän hos vuxna patienter med medelsvår och svår kronisk migrän. Resultaten visar även att K.O.S har en ihållande behandlingseffekt och att behandlingen tolereras väl med få oväntade biverkningar. Detta gör att den unika behandlingen, som inte är läkemedelsbaserad, skiljer sig från andra förebyggande behandlingar på marknaden också genom sin gynnsamma biverkningsprofil.

Biostock intervju: Dr Hoffmann presenterade Chordate Medicals resultat i USA

Efter att resultaten från Chordate Medicals kliniska studie PM007 presenterades både på American Headache Society Scientific Meeting i USA och på en kongress i Berlin intervjuade Biostock prövningsledaren dr Jan Hoffmann om resultaten och om hur studien mottagits.

”For the attendees, the findings were of great interest as K.O.S is based on an entirely new and non-pharmacological treatment concept. In addition, in contrast to some of the other available neuromodulation techniques, the efficacy of K.O.S was demonstrated by a sham-controlled trial and not just by an open-label study.”

Läs hela intervjun här

Fallbeskrivning från migränstudie presenteras i Berlin: kraftig minskning av migrändagar med hjälp av K.O.S

Under The German Migraine and Headache Societys kongress i Berlin presenterade dr Tim P. Jürgens en fallbeskrivning från Chordates migränstudie. Fallbeskrivningen redogör för en av patienterna i studien, en 45-årig kvinna, vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 8 dagar per månad, med hjälp av K.O.S. Den positiva effekten av K.O.S-behandlingen varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.   

– Fallbeskrivningen är ett bra exempel på en migränpatient som av olika anledningar inte kan medicinera med läkemedel som vanligtvis skrivs ut för kronisk migrän, och som upplever en väldigt positiv effekt av K.O.S. En minskning från 18 till 8 migrändagar per månad i kombination med fyra månaders ihållande effekt är ett betydande positivt resultat. Det visar på den stora potentialen med K.O.S som ett nytt behandlingsalternativ till människor som lider av kronisk migrän och som inte får effekt av andra befintliga behandlingar, säger Jan Hermansson, Clinical Research & Medical Director på Chordate Medical, som var på plats i Berlin.

Fallbeskrivningen är författad av Florian Rimmele tillsammans med Tim P. Jürgens och Peter Kropp vid Department of Neurology, Headache Center North-East, University Medical Center Rostock. Nedan följer ett utdrag från fallbeskrivningen:

A 45-year-old female patient with a long history of chronic migraine with visual auras presented to our headache center. In addition to systemic mastocytosis with evidence of a KIT-D816V mutation, the patient suffers from bronchial asthma, recurrent depression, and anxiety disorder. On average, the patient had migraine on 18 days/month. Due to mastocytosis and allergic reaction to multiple substances, acute medication was only possible with tramadol, which showed only moderate effect. The established medicinal migraine prophylactics could not be used because of various contraindications; the patient reacted allergically to the considered amitriptyline and also the multiple injections of a prophylaxis with onabotulinumtoxinA are contraindicated in mastocytosis.

The patient received kinetic oscillatory stimulation (K.O.S.) in a double-blind, randomized placebo-controlled trial. Over 6 weeks, weekly stimulation of 10 minutes per nostril was given, under which the migraine improved very well and a reduction to an average of 8 migraine days/month was achieved. The patient reported no side effects during the stimulation therapy. After completion of the study and unblinding, the patient could be assigned to the test (verum) group. The improvement effect lasted for 4 months.

Conclusion

In this particular case, established migraine prophylactic medication was not possible in a patient with chronic migraine, due to her other medical conditions, especially systemic mastocytosis. K.O.S., which was performed as part of a study, proved to be a well-tolerated and long-lasting prophylactic.

Chordates migränstudie presenteras på huvudvärkskongress i Berlin

Efter att resultaten från Chordate Medicals migränstudie PM007 presenterades för första gången på American Headache Society Scientific Meeting, kommer medförfattaren dr Charly Gaul från Headache Center Frankfurt presentera studien på The German Migraine and Headache Societys kongress i Berlin 30 juni. Chordate Medicals Clinical Research & Medical Director Jan Hermansson kommer vara på plats i Berlin där bolaget ställer ut tillsammans med den tyska marknadspartnern MTIGER GmbH.

– Intresset för studien och dess resultat är stort inom migränområdet och det är en bra möjlighet för oss att informera om K.O.S som behandlingsmetod. Tyskland är en av bolagets prioriterade marknader och vår samarbetspartner MTIGER GmbH har kommit en bra bit på vägen med arbetet att introducera K.O.S-behandlingen till marknad- och opinionsledande neurologer i landet, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

The German Migraine and Headache Society (DMKG) grundades 1979 av en grupp forskare och har idag mer än 450 medlemmar, främst neurologer, anestesiläkare och allmänläkare, samt psykologer och farmakologer. Ett av organisationens syften är att Förbättra behandlingsmöjligheter för patienter med akut och kronisk huvudvärk.

Chordates avgörande migränstudie presenterades för första gången på American Headache Society Scientific Meeting 2023

Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 presenterades på American Headache Society Scientific Meeting, Austin Texas, av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London. Det är första gången de primära delarna av de slutliga resultaten från studien har presenterats på en vetenskaplig kongress och dr Hoffmanns föreläsning besöktes av cirka 300 migränspecialister.

– Att döma av efterföljande frågor från auditoriet så mottogs presentationen med stort intresse. De frågor som ställdes rörde i huvudsak studiens design, patientunderlaget, och om det är svårt att använda produkten K.O.S. Enligt de läkare jag talade med efter föreläsningen så bekräftades behovet av alternativ och komplement till de läkemedel som vanligen används. Att ha tillgång till en terapi som inte innebär läkemedelsbiverkningar ses som en viktig aspekt i migränvården, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Dr Jan Hoffmann under föreläsningen på American Headache Society Scientific Meeting 2023

I det abstract som ligger till grund för dr Hoffmanns föreläsning skriver författarna ”Resultaten visar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiskt behandlingsalternativ positionerar sig K.O.S som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

– Det är viktigt att komma ihåg att vår behandlingsmetod är en total nyhet för världen i stort, och att vi är bara i början av att sprida kunskap om K.O.S-behandlingen. Det är glädjande att även få tillfälle att göra det här i USA där cirka 39 miljoner människor lider av migrän, säger Anders Weilandt.

Chordate Medical i USA – migränstudiens resultat presenteras

Imorgon, lördag 17 juni, presenterar koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London de primära delarna av de slutliga resultaten från Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 på American Headache Society Scientific Meeting. Chordates vd Anders Weilandt är på plats i Austin, Texas.

– Det är väldigt spännande, dels för att det är första gången studiens slutresultat presenteras på en kongress, dels för att det är första gången bolaget gör en aktivitet av det här slaget i USA, säger Anders Weilandt.

Chordate Medicals vd Anders Weilandt och dr Jan Hoffmann på American Headache Society Scientific Meeting i Austin, Texas.

Förutom dr Hoffmanns föreläsning har Anders Weilandt möten med branschfolk och forskare under helgen. Deltagarna på kongressen består till stor del av specialister inom huvudvärk och migrän där majoriteten är från USA, men även med internationella besökare.

– Huvudfokus är givetvis presentationen och att fånga upp det förväntade intresset som den kommer att generera. Det är också viktigt att fortsätta bygga nätverk i industrin som finns representerade på den tillhörande utställningen.