Besöksrekord för Chordate Medical på kongress – ”stort köpintresse från flera marknader”

Chordate Medicals vd Anders Weilandt och CSO Jan Hermansson är just nu på plats i Barcelona på European Headache Congress för att presentera Ozilia för den samlade migrän- och huvudvärksbranschen. Kongressen besöks av 2200 delegater från både Europa och andra marknader, och intresset för Ozilia fortsätter växa.

– Vi har under de första dagarna tagit en imponerande mängd leads från intressenter som tydligt signalerar köpintresse, kännedomen om Ozilia börjar etablera sig på mycket tillfredställande nivåer. Vi kan just nu inte betjäna alla intressenter eftersom vissa marknader är utanför EU och GCC behöver produktregistrering – men behovet av Ozilia som ett läkemedelsfritt behandlingsalternativ för migrän är uppenbart, säger Anders Weilandt.

Chordate är på plats i Barcelona tillsammans med bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A som tar med sig ett antal leads hem. EHC är en av de främsta mötesplatserna för huvudvärk- och migränsektorn, på plats finns representanter för både forskning och näringslivet från hela världen.

– Förutom stort intresse från vårdsektorn märker vi även att det sonderande intresset från läkemedelsindustrin har ökat betydligt jämfört med tidigare kongresser där vi medverkat. Det är uppenbart att de både vill lära sig mer och samtidigt få koll på vad vi gör.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt