Chordate beviljas nytt patent av Europeiska patentverket

Chordate Medical Holding AB (publ), (”Chordate”, ”Bolaget”) meddelar att det Europeiska patentverket avser bevilja Chordates patentansökan EP 17168265.1 från 2017. Patentansökan rör vidareutveckling av bolagets behandlingsteknik mot främst kronisk migrän, Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S.

– Syftet med en fortsatt expansion av patentportföljen är att göra det svårare för en potentiell konkurrent att ta sig in på vår marknad. Bolagets immateriella rättigheter möjliggör exklusivitet på marknaden, vilket är en grundpelare i ägarvärdet som bolaget bygger, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Chordate Medical innehar cirka 71 patent fördelade på 26 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Att ansökan EP 17168265.1 nu beviljas innebär att ytterligare patent läggs till en växande portfölj som bolaget började bygga 2008.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt