Chordate informerar om bolagets patentbild på olika marknader

Chordate Medical innehar ett stort antal patent som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Bland patenten finns två EPO-patent (European Patent Office) vilket är temporära paraplypatent som täcker hela EU. Dessa patent behöver valideras separat i de EU-länder där innehavaren vill att patenten ska vara giltiga.

Chordates två EPO-patent har under hösten och vintern 2020 succesivt validerats i ett antal utvalda europeiska länder. Den processen är nu avslutad vilket gör att det av bolaget tidigare kommunicerade antal om 51 patent nu korrigerats till totalt 70 patent, och antalet länder har ökat till 24 från tidigare 12. Detta innebär inte att nya patent tillkommit, utan att de efter den nationella patentfasen registrerats i flera enskilda medlemsnationer – istället för de två EPO-registreringarna.

– Våra 70 patent är fördelade på 24 länder och nio patentfamiljer som är arrangerade att ge bästa möjliga skydd för de innovationer som ligger till grund för vår behandling för migrän och rinit. Vi har i dagsläget ytterligare tre aktiva patentansökningar, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 11 mars 2021 kl. 16:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-informerar-om-bolagets-patentbild-pa-olika-marknade.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt