Chordate kommer beviljas ett fjärde patent i USA

Chordate Medical Holding AB (Publ.) meddelar att det amerikanska patentverket USPTO, United States Patent and Trademark Office, har utfärdat beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan US 17/942,912 från 2022.

Patentansökan rör behandling av huvudvärk med fokus på att skydda bolagets produkt Ozilia Migraine. Att ansökan beviljas innebär att ett fjärde amerikanskt patent läggs till en växande patentfamilj inriktad mot den huvudvärksbehandling som bolaget byggt upp sedan 2011.

– En av de tre grundpelarna i vårt strategiska arbete att bygga upp ett bolagsvärde åt våra aktieägare är att fullfölja patentstrategin. Det immaterialrättsliga försvaret av vår teknologi som stöd för vår fortsatta affärsutveckling är en väsentlig del i det som vi betraktar som kärnvärden i bolaget, säger Anders Weilandt, vd på Chordate Medical.

Chordate Medical innehar i dagsläget 79 patent fördelade på 32 länder och 9 patentfamiljer, som behandlar olika aspekter av bolagets behandlingstekniker. Patentfamiljerna behandlar olika aspekter av Chordates teknologi och är konstruerade för bästa möjliga skydd för de uppfinningar som ligger till grund för bolagets produkter.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt