Chordate Medical får de första kommersiella beställningarna för migränbehandlingssystemet från Italien

Chordate Medical Holding AB (publ) får via den italienska återförsäljaren Vedise Hospital den första kommersiella ordern för K.O.S systemet S220 för migränbehandling, till ett värde av cirka 125 000kr. Ordern omfattar två installationer som ska levereras till respektive klinik omgående.

De första kommersiella beställningarna på migräninstallationer kommer som en följd av att Chordates patenterade K.O.S-metod erhöll CE-märkning för behandling av kronisk migrän i maj-2021.

– Ordern innebär att Italien som marknad nu börjar öppna upp efter pandemin och är på väg mot fullt aktiv. Att ordern kommer så nära inpå i tiden efter CE-märkningen bekräftar dels värdet av behandlingsmetoden och den strategi som Chordate valt att arbeta efter, dels effektiviteten hos vår distributör, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Sedan 2019 har Chordate Medicals distributör Vedise Hospital sålt K.O.S-installationer för behandling av rinit till åtta kliniker i Italien – det arbetet återupptas nu parallellt. Italien som marknad för migrän har enligt Vedise 7669 neurologer, varav 5604 arbetar på sjukhus och 2065 arbetar i privat sektor.

K.O.S, Kinetic Oscillation Stimulation, är en förebyggande neuromodulerande behandlingsmetod mot kronisk migrän och kronisk rinit, som har få eller inga oväntade bieffekter. K.O.S använder vibrationer för att stimulera nerverna i näsans slemhinnor vilket antas balansera det autonoma nervsystemets respons och därmed positivt påverka till exempel migrän.

K.O.S är ett effektivt sätt att behandla kronisk migrän och rinit. Behandlingen bör upprepas med individuell anpassning för bästa effekt, eftersom den fulla effekten uppnås efter ett antal behandlingar – detta innebär återkommande beställningar för Chordate. Behandlingsprogrammet för migrän medför flera behandlingstillfällen per år än för rinit. Behandlingen sker på klinik och kan enkelt utföras av en legitimerad sjuksköterska.

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 8 juni 2021 kl. 17:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Order-migranistallation-Italien-2021-06-08.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för
kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME, under kortnamnet: CMH. s mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt