Chordate Medical påbörjar marknadsintroduktion av migränbehandling i Storbritannien

Chordate Medical (publ) ("Chordate", "bolaget") har ingått avtal med Futures.Health LTD, UK om uppdrag att introducera bolagets produkt för förebyggande migränbehandling på marknaden i Storbritannien. Avtalet är initialt tecknat på ett år och har föregåtts av ett detaljerat utredningsarbete för att bestämma bästa angreppsätt – utfört av Futures.Health.

Avtalet innebär att Futures.Health för Chordates räkning kommer introducera K.O.S-behandlingen till opinionsledande neurologer i Storbritannien, främst inom privatvård, samt sprida kunskap om K.O.S och bolaget. I avtalet ingår även att Futures.Health ska organisera marknadsaktiviteter och åstadkomma försäljning i ett tidigt skede. Samtidigt säger Chordate upp avtalet med bolagets tidigare distributör i Storbritannien.

Enligt NHS lider cirka 10 miljoner människor i åldrarna 15-69 av migrän i Storbritannien. Totalt uppskattar NHS att de spenderar cirka 150 miljoner pund per år på att behandla migrän och 250 miljoner pund på vård av huvudvärkpatienter. Kostnaden för samhällsekonomin är cirka 4,4 miljarder pund per år förlorade till tre miljoner migränrelaterade sjukdagar.

– Efter en djuplodande analys av market access som pågått sedan i somras så är det skönt att vi nu har kommit i gång med projektet. Vi har mycket arbete framför oss, men med utgångspunkt i market access-analysen så har jag fullt förtroende för kompetensen hos Futures.Health. Att öppna en ny marknad för en produkt inom specialistvård krävs fokuserad individuell kompetens inom vårdmarknadens struktur, akademi, ersättningsfrågor och marknadsföring, och det finns hos Futures.Health, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 februari 2022 kl. 08:40 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Västra Hamnen Corporate Finance AB, +46 40 200 250, ca@vhcorp.se, ar Chordates Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate-Medical-paborjar-marknadsintroduktion-av-migranbeha.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt