Chordate Medical utbildar neurologer i Liverpool – påbörjar införandet av Ozilia® Migraine

I samband med ett neurologsymposium med cirka 60 deltagare vid The Walton Centre NHS Foundation Trust i Liverpool 6–7 oktober höll Chordate Medical i en separat utbildning i bolagets behandlingsmetod Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S). The Walton Centre är ett ledande neurologisjukhus i Storbritannien med ett upptagningsområde på cirka fyra miljoner människor och läkargruppens avsikt är att börja införa Ozilia® i sin behandlingsarsenal, med början på privatvårdsidan.

– Tillsammans med vår kliniska applikationsspecialist Petra Libert hade jag möjlighet att utbilda 7 specialistläkare och sjuksköterskor som fick praktiskt öva handhavandet av Ozilia® migränbehandling. Det är mycket givande att arbeta med de specialister som i slutändan utför behandlingen och hjälper patienter, samtidigt som det är de första praktiska stegen mot ökande affärer, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

The Walton Centre är ett specialistsjukhus som tillhandahåller omfattande neurologiska, neurokirurgiska, smärtlindrings- och rehabiliteringstjänster. Sjukhuset har cirka 1450 medarbetare och behandlar varje år mer än 140 000 patienter.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt