Chordate Medical väljer analysfirman Kalqyl för analys och löpande bevakning

Chordate Medical har tecknat avtal med Kalqyl om rapportbevakning och uppdragsanalyser. Samarbetet innefattar oberoende bevakning av bolaget och dess marknadspotential med ett värderings-scenario ur en potentiell köpares perspektiv.

Vår ambition är att aktieägare och intressenter ska ha tillgång till en relevant analys av bolaget och den marknadspotential som linjerar med bolagets strategi. Kalqyls tidigare arbete visar på mycket god marknadsförståelse och välgrundade analyser av noterade bolag, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

– Chordate är ett spännande bolag. Att utgå ifrån perspektivet hos en potentiell köpare av bolaget är ett nytt sätt att göra en bolagsanalys för oss, men samtidigt den mest rimliga utgångspunkten, säger David Uhrner, vd Kalqyl.

Om Kalqyl
Kalqyl är ett analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland nordiska investerare. Kalqyls analyser hjälper bolag att tydliggöra sin affärsidé och investerare att bättre förstå dess verksamhet. Kalqyl är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group som förvärvades under augusti 2021.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt