Chordate Medicals joint venture-bolag lämnar in ansökan om produktregistrering i Kina

Chordate Medical och Nanos Medicals joint venture-bolag Changyong Medical Technology Co. har lämnat in en ansökan för produktregistrering för K.O.S-behandlingen för kronisk rinit i Kina.

– Det här är ett viktigt steg framåt mot tillträde till den kinesiska marknaden. Nästa steg i projektet är helt beroende av vilka svar vi får från den kinesiska övervakningsmyndighetens granskningsarbete, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate och Nanos Medical inledde ett joint venture 2018 och bildade då det samägda bolaget Changyong Medical Technology Co i Shanghai med avsikten att marknadsföra K.O.S-teknologin på den kinesiska marknaden. Nanos Medical äger två tredjedelar i detta bolag och är den part som finansierar marknadsföring och försäljning. Chordate äger återstående tredjedel och ska tillföra de kinesiska patenten när marknadstillstånd och produktregistrering är på plats.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt