Chordate utser Anders Weilandt som tillförordnad VD

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har utsett Anders Weilandt till tillförordnad VD för Bolaget från 1 juli 2017. Han ersätter Fredrik Henckel som idag meddelat att han önskar avgå av personliga skäl. Anders Weilandt har som styrelseledamot varit nära involverad i Bolagets utveckling de senaste åren och har mångårig erfarenhet inom medicinteknik, bland annat som koncernchef för börsnoterade Stille. Fredrik Henckel kommer att fortsatta att arbeta deltid för Bolaget i rollen som CFO.

"Fredrik Henckel har framgångsrikt lett Chordate sedan februari 2014 som idag har en certifierad produkt, ett flertal strategiskt viktiga distributionsavtal och vars aktie sedan mars 2017 handlas på NGM Nordic MTF. Sammantaget har detta tagit Chordate till en position där vi idag kan fokusera på att stärka vår marknadsposition och öka försäljningen. När han nu valt att avgå är det en styrka för Bolaget att Anders Weilandt med kort varsel och med sin mångåriga erfarenhet kan ta över som tf VD och fortsätta utveckla Bolaget med oförminskad takt. Samtidigt påbörjar vi rekryteringsprocessen av en ordinarie VD", säger Henrik Rammer, styrelseordförande i Chordate.

Kista, den 9 juni 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Rammer, styrelseordförande
Telefon: 070-277 23 04
E-post: henrikrammer@gmail.com

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-06-09.pdf

TILL REDAKTÖRERNA
Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är Bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt