Chordates avgörande migränstudie presenterades för första gången på American Headache Society Scientific Meeting 2023

Chordate Medicals avgörande kliniska studie PM007 presenterades på American Headache Society Scientific Meeting, Austin Texas, av koordinerande studieledare dr Jan Hoffmann från Kings College i London. Det är första gången de primära delarna av de slutliga resultaten från studien har presenterats på en vetenskaplig kongress och dr Hoffmanns föreläsning besöktes av cirka 300 migränspecialister.

– Att döma av efterföljande frågor från auditoriet så mottogs presentationen med stort intresse. De frågor som ställdes rörde i huvudsak studiens design, patientunderlaget, och om det är svårt att använda produkten K.O.S. Enligt de läkare jag talade med efter föreläsningen så bekräftades behovet av alternativ och komplement till de läkemedel som vanligen används. Att ha tillgång till en terapi som inte innebär läkemedelsbiverkningar ses som en viktig aspekt i migränvården, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

I det abstract som ligger till grund för dr Hoffmanns föreläsning skriver författarna ”Resultaten visar att K.O.S är ett effektivt och säkert alternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Som icke-farmakologiskt behandlingsalternativ positionerar sig K.O.S som ett värdefullt tillskott till den nuvarande terapeutiska portföljen för hantering av kronisk migrän eftersom den utöver att ha en solid och ihållande behandlingseffekt skiljer sig från andra förebyggande behandlingar genom sin gynnsamma biverkningsprofil.”

– Det är viktigt att komma ihåg att vår behandlingsmetod är en total nyhet för världen i stort, och att vi är bara i början av att sprida kunskap om K.O.S-behandlingen. Det är glädjande att även få tillfälle att göra det här i USA där cirka 39 miljoner människor lider av migrän, säger Anders Weilandt.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt