Chordates storägare kommenterar ökat innehav

Sedan årsskiftet har ägarbilden i Chordate Medical Holding AB förändrats då flera av bolagets större ägare ökat innehaven och även aviserat detta. Igår meddelades att Hawoc Investment AB och Sifonen AB följer samma väg som storägarna Isac Bandberg AB och Jinderman & Partner AB tagit tidigare under våren.

– Det är mycket glädjande att större ägare visar den här nivån av förtroende för bolaget och dess potential framöver. Aktieägarnas stöd är avgörande för att vi ska kunna etablera behandlingsmetoderna för kronisk migrän och rinit på strategiskt utvalda marknader och fortsätta tillväxten, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Hawoc Investments ordförande Anders Pettersson, kommenterar det ökade innehavet:

– Hawoc gör investeringar i noterade och onoterade bolag. Vi gick in i Chordate i den riktade emissionen som beslutades i juni 2019, och har varit med i alla emissioner därefter. Vår ambition är att vara långsiktiga och inlästa i de bolag vi går in i. I Chordates fall gillar vi bolagets möjlighet att potentiellt och disruptivt vara en viktig del till lösningen av migrän, en sjukdom som finns bland familjemedlemmar även hos oss. Vi har imponerats av ledningens navigering och flexibilitet i hantering av processen att föra projektet framåt, inte minst under den påverkan som coronapandemin inneburit, säger Anders Pettersson, ordförande Hawoc Investement.

Under våren 2021 har patientstudien om kronisk migrän återupptagits i Finland och behandlingen mot rinit visar på mycket god potential i Saudiarabien. Bolaget står inför viktiga milstolpar framöver, bland annat är en ansökan om CE-märkning för behandlingen mot migrän under behandling.

– Att Hawoc har ökat innehavet genom köp via marknaden, samt att Sifonen valt att lösa in sina optioner i TO6 till en lösenkurs väl över aktiens dagsnotering, ser jag som styrkebesked för oss.
Nu har flera av våra största externa ägare ökat sitt ägande på relativt kort tid, vilket ger oss en bra kvittens på hur vår publika ägarkommunikation fungerar och hur de uppfattar potentialen i företaget, säger Anders Weilandt.

Större aktieägare som meddelat ökat innehav till slutet av första kvartalet 2021:

· Isac Bandberg AB samt närstående, ökat innehav från 7,6 procent till 10,5* procent

· Hawoc Invest AB, ökat innehav från 7,5 procent till 10,4* procent

· Sifonen AB, ökat innehav från 8 procent till 9* procent

· Jinderman & Partner AB ökat innehav från 2,4 procent till 3,3* procent

* andel av totalt antal aktier 110 222 911st., efter tillägg av 1 396 000st. interimsaktier från TO6.

Information:
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande 8 april 2021 kl. 15:25 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kommentar-agarforadring-i-Chordate-2021-04-08.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt