De första patienterna behandlas med Ozilia i Tyskland

Chordate Medical har nu genomfört utbildning av klinikpersonalen och bistått vid uppstarten av de tre första patienterna på den privatklinik i Hamburg som är den första kommersiella kunden i Tyskland för Ozilia migränbehandling. Chordate och kliniken tecknade i november 2023 avtal om installation av Chordates läkemedelsfria alternativ för förebyggande migränbehandling.

– Vår applikationsspecialist Petra Libert har utbildat läkare och sköterskor vid kliniken varefter tre patienter har startats på den initiala behandlingsserien om sex veckovisa Ozilia-behandlingar. Efter framgångsrikt arbete från en av våra två marknadsexperter i Tyskland är det mycket tillfredställande att den första kliniken med privatbetalande patienter har kommit i gång, säger Anders Weilandt.

Tysklands migrän- och huvudvärksvård tillhör de mest välutvecklade i Europa vilket är en anledning till att det är en av Chordates fokusmarknader.

– Våra tyska kollegor arbetar med flera prospekt som förhoppningsvis kan ge resultat i relativ närtid. Bolagets ambition för den tyska marknaden är att så småningom även få till stånd individuell försäkringsersättning för behandlingen. Det är ett viktigt första steg för att kunna ytterligare skala upp försäljningen.

Läs mer: Chordate Medical får en första installation av Ozilia migränbehandling på privat klinik i Hamburg

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt