Delårsrapport för kvartal 2 2017

Chordate publicerar delårsrapport för kvartal 2 2017 Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har i dag publicerat delårsrapport för kvartal 2 2017 som finns tillgänglig på Bolagets IR-sida http://investor.chordate.com/.

Sammanfattning av kvartalet april-juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 500 483 SEK (0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -3 557 160 SEK (-2 378 372)
 • Resultat efter finansiella poster var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
 • Resultat efter skatt var -5 493 207 SEK (-4 978 895)
 • Resultat per aktie var -1,52 SEK (-4,21)

Sammanfattning av halvåret januari-juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 773 068 SEK (2 000)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -11 999 579 SEK (-5 218 113) där delåterbetalning av lån inklusive ränta med 5 580 000 SEK ingår.
 • Resultat efter finansiella poster var -9 902 710 SEK (-9 641 033)
 • Resultat efter skatt var -9 902 710 SEK (-9 634 247)
 • Resultat per aktie var -3,40 SEK (-9,02)

Väsentliga händelser under kvartalet april-juni 2017

 • Anders Weilandt utsågs till tillförordnad VD för Bolaget från 1 juli 2017. Anders Weilandt har varit styrelseledamot i Bolaget sedan november 2014 och har mångårig erfarenhet inom medicinteknik. Fredrik Henckel, avgående VD, kommer att fortsatta att arbeta deltid för Bolaget i rollen som CFO.
 • Första utbetalning med 0,5 MSEK erhölls av bidraget på 2 MSEK som beviljats från Vinnova för att genomföra en klinisk studie på patienter med migrän. Studien bygger på Chordates teknologi för icke-kirurgisk nervstimulering och syftar till minskning av huvudvärk (dagar och/eller smärtnivå).
 • Annals of Noninvasive Electrocardiology har publicerat en artikel kring KOS effekt på det autonoma nervsystemet. KOS, Kinetic Oscillation Stimulation, Chordates nervstimulerande behandlingsmetod.
 • Exklusivt distributörsavtal tecknat med MedCare AS avseende den norska marknaden.
 • Exklusivt distributörsavtal tecknat med Intramedic A/S avseende den danska marknaden.
 • Osäker kundfordran har bokförts med 542 kSEK för ännu ej reglerade betalningar för två leveranser till distributören för Förenade Arabemiraten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Inga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Kista den 31 augusti 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD:
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information:
Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Chordate Pressrelease 2017-08-31.pdf
Chordate Delarsrapport Q2 2017.pdf

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer vid: www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt