Fallbeskrivning från migränstudie presenteras i Berlin: kraftig minskning av migrändagar med hjälp av K.O.S

Under The German Migraine and Headache Societys kongress i Berlin presenterade dr Tim P. Jürgens en fallbeskrivning från Chordates migränstudie. Fallbeskrivningen redogör för en av patienterna i studien, en 45-årig kvinna, vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 8 dagar per månad, med hjälp av K.O.S. Den positiva effekten av K.O.S-behandlingen varade i fyra månader utan ytterligare behandlingar.

– Fallbeskrivningen är ett bra exempel på en migränpatient som av olika anledningar inte kan medicinera med läkemedel som vanligtvis skrivs ut för kronisk migrän, och som upplever en väldigt positiv effekt av K.O.S. En minskning från 18 till 8 migrändagar per månad i kombination med fyra månaders ihållande effekt är ett betydande positivt resultat. Det visar på den stora potentialen med K.O.S som ett nytt behandlingsalternativ till människor som lider av kronisk migrän och som inte får effekt av andra befintliga behandlingar, säger Jan Hermansson, Clinical Research & Medical Director på Chordate Medical, som var på plats i Berlin.

Fallbeskrivningen är författad av Florian Rimmele tillsammans med Tim P. Jürgens och Peter Kropp vid Department of Neurology, Headache Center North-East, University Medical Center Rostock. Nedan följer ett utdrag från fallbeskrivningen:

A 45-year-old female patient with a long history of chronic migraine with visual auras presented to our headache center. In addition to systemic mastocytosis with evidence of a KIT-D816V mutation, the patient suffers from bronchial asthma, recurrent depression, and anxiety disorder. On average, the patient had migraine on 18 days/month. Due to mastocytosis and allergic reaction to multiple substances, acute medication was only possible with tramadol, which showed only moderate effect. The established medicinal migraine prophylactics could not be used because of various contraindications; the patient reacted allergically to the considered amitriptyline and also the multiple injections of a prophylaxis with onabotulinumtoxinA are contraindicated in mastocytosis.

The patient received kinetic oscillatory stimulation (K.O.S.) in a double-blind, randomized placebo-controlled trial. Over 6 weeks, weekly stimulation of 10 minutes per nostril was given, under which the migraine improved very well and a reduction to an average of 8 migraine days/month was achieved. The patient reported no side effects during the stimulation therapy. After completion of the study and unblinding, the patient could be assigned to the test (verum) group. The improvement effect lasted for 4 months.

Conclusion
In this particular case, established migraine prophylactic medication was not possible in a patient with chronic migraine, due to her other medical conditions, especially systemic mastocytosis. K.O.S., which was performed as part of a study, proved to be a well-tolerated and long-lasting prophylactic.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt