Första patienten inkluderad i Chordate Medicals pilotstudie PM009

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelar idag att den första patienten har inkluderats i bolagets öppna pilotstudie PM009. Studien har som syfte att utvärdera effekten av Ozilia vid förebyggande behandling av patienter med kronisk migrän som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare och andra migränläkemedel.

– PM009 är en viktig studie med stor potentiell uppsida för bolaget. Varje nivå av positivt resultat från studien kan innebära nya möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

PM009 genomförs på King’s College i London med tre till fyra remitterande kliniker och dr Jan Hoffmann som ansvarig prövningsledare. Målsättningen är att inkludera 25–30 patienter i studien.

– PM009 är en pilotstudie där vi kan lära oss mer om hur Ozilia kan hjälpa människor med kronisk migrän som inte har några andra alternativ kvar. De patienter som deltar i studien har redan provat minst tre andra förebyggande mediciner innan de får behandlas med CGRP-hämmare, och när de inte heller får någon effekt av CGRP finns det inte så många fler möjligheter. Förhoppningsvis kan Ozilia ge positiv effekt för några av dem, säger Jan Hermansson, CSO Chordate.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt