Information om handel och inlösen av teckningsoptioner av serie TO7 i Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") informerar om utställda teckningsoptioner av serie TO7 ("Teckningsoptioner"). Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 0,75 kronor per aktie under perioden 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Sista dagen för handel med TO7 är 27 oktober 2021. Om alla teckningsoptionerna blir inlösta kan Chordate tillföras cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader.

Den sista dagen att handla med teckningsoptioner av serie TO7 är 27 oktober 2021. Det är möjligt att lösa in TO7 för teckning av nya aktier från 1 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vissa förvaltare behöver dock mer tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av TO7 kan vara tidigare än datumet ovan. Förvaltaren ska normalt informera dig som ägare av teckningsoptioner om vad du behöver göra för att teckna aktier med hjälp av dina optioner, men det bästa är att du själv kontaktar förvaltaren för att säkerställa att transaktionen genomförs.

För dig som är direktregistrerad innehavare av TO7, det vill säga inte har ditt innehav hos en förvaltare, så kommer det att finnas en särskild anmälningssedel med instruktion för betalning vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner tillgänglig på Chordates webbplats www.chordate.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO7 finns tillgängliga pa Chordates webbplats www.chordate.com.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare för de underliggande emissionerna. Vidare agerar Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 september 2021 kl. 19:30 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Information-avseende-handel-och-losen-av-teckningsoptioner-T.pdf

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt