Intervju: Italienska professorn berättar om ny framgångsrik K.O.S-studie: ”Ett mycket värdefullt verktyg”

I en ny intervju med Biostock berättar prövningsledaren dr Lino Di Rienzo Businco om den nya studien Effectiveness of Kinetic Oscillation Stimulation Treatment in Persistent Moderate-Severe Allergic Rhinitis Compared to Medical Therapy, som visar att Chordates K.O.S-behandling förbättrar luftflödet genom näsan mer effektivt än enbart medicinsk behandling vid ihållande måttlig till svår allergisk rinit. Dr Businco är otolaryngolog, expert inom sportmedicin, och har behandlat patienter med K.O.S under flera år, bland annat toppatleter i Italiens OS-trupp.

”Det viktigaste budskapet är att K.O.S har förmågan att komplettera standardläkemedelsbehandlingen för allergisk rinit med en effektiv, icke-invasiv behandling med hög patientföljsamhet. Nästäppa, snuva, nasalt sekret, klåda och nysningar kontrolleras bättre när man adderar en effektiv behandling mot neurogen inflammation. Symtomen kontrolleras annars inte alltid väl i patienter med måttlig till svår allergisk rinit”, säger dr Businco till Biostock.

Chordate Medical har tidigare inte undersökt effekterna av K.O.S på allergisk rinit i någon större utsträckning, vilket gör att resultaten från studien öppnar upp nya potentiella möjligheter för bolaget.

”K.O.S är ett innovativt koncept som både verkar på allergiska och icke-allergiska patienter på ett effektivt sätt för att bättre kontrollera symtomen och förbättra effekten av standardläkemedel så som nässpray, steroidspray och antihistamin, och kanske till och med minska behovet av dessa läkemedel med tillhörande biverkningar”, säger dr Businco.

Se hela intervjun med dr Lino Di Rienzo Businco

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt