Manus med kompletta studieresultat från migränstudie inskickat till vetenskaplig tidskrift

Det kompletta studieresultatet från Chordate Medicals migränstudie 007 har av studieledarna idag skickats in som manus för publicering i en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet.

– Det här är ett avgörande steg och när den vetenskapliga artikeln har publicerats kommer det vara ett värdefullt verktyg för bolaget i marknads- och försäljningsarbetet. Artikeln blir dessutom ett viktigt underlag för kommande reimbursement-processer, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Chordate Medical meddelar när författarna fått godkännande för publicering från tidskriften i fråga.

Slutresultaten från Chordate Medicals PM007-studie visar att bolagets migränbehandling K.O.S visar en signifikant minskning av antalet dagar med huvudvärk och dagar med migrän hos vuxna patienter med medelsvår och svår kronisk migrän. Resultaten visar även att K.O.S har en ihållande behandlingseffekt och att behandlingen tolereras väl med få oväntade biverkningar. Detta gör att den unika behandlingen, som inte är läkemedelsbaserad, skiljer sig från andra förebyggande behandlingar på marknaden också genom sin gynnsamma biverkningsprofil.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt