Migränmarknaden i Finland och Chordates utsikter

Finland är en av de marknader som Chordate Medical fokuserar på för att visa proof of concept genom att bolaget kan ta tydliga marknadsandelar med K.O.S-behandlingen mot kronisk migrän. Omkring 700 000 personer i Finland lider av migrän, och var fjärde drabbad mister helt sin funktionella förmåga under migränepisoderna, enligt Finlands Migränförbund.

Finlands Folkpensionsanstalt, FPA, ansvarar för socialförsäkringen och ersätter en del av kostnaderna vid besök och behandlingar även hos privata vårdleverantörer. Finland har också ett unikt företagshälsovårdssystem där arbetsgivare är skyldiga enligt lag att tillhandahålla förebyggande hälsovårdstjänster för de anställda. De flesta arbetsgivarna väljer också att erbjuda fler vårdtjänster än vad lagen kräver. Detta har skapat en betydande marknad för företagshälsovårdstjänster i landet.

– Självklart är Finlands system med lagstadgad företagshälsovård för alla anställda en faktor som gynnar oss. Vår långsiktiga målsättning är att erhålla ersättningskoder som gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för K.O.S-behandlingen, på samma sätt som vi har fått i Saudiarabien och delvis i Italien, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Privata vårdgivare i Finland
Det finländska hälso- och sjukvårdssystemet baserar sig på offentliga hälso- och sjukvårdstjänster som alla boende i landet är berättigade till. I landet finns även många privata sjukvårdsleverantörer som erbjuder en dryg fjärdedel av alla social- och hälsovårdstjänster. Två av de största vårdbolagen i Finland är Terveystalo och Mehiläinen.

Terveystalo tillhandahåller sjukhusvård för privatpersoner, företag, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Bolaget har 370 kliniker i Finland, där cirka 25 av dem har neurologisk verksamhet. Terveystalos dotterbolag Feelgood är Sveriges tredje största leverantör av företagshälsovård med cirka 8 000 företagskunder Sverige.

Mehiläinen har årligen över 2,1 miljoner kunder varav cirka 590 000 omfattas av företagshälsovårdstjänster. Bolaget har kliniker och vårdcentraler på cirka 500 platser runt om i Finland, med cirka 70 verksamma neurologer.

Chordate i Finland
I oktober 2022 inledde Chordate marknadsintroduktionen i Finland genom avtal med en marknadskonsult med lång erfarenhet av lansering i kombination med ett brett kontaktnät. Den finska marknaden har redan viss kännedom om Chordates migränbehandling eftersom bolagets nyligen avslutade migränstudie genomfördes på bland annat fyra kliniker i Finland, varav tre tillhör Terveystalo.

– Studieresultatet och att vi har upparbetad kännedom i Finland är lite av ett drömscenario eftersom det hjälper till att legitimera kommersialiseringen. I en marknad med även privata vårdförsäkringslösningar, som den finska, så är vägen till beslut mycket kortare och mera hanterbara för oss jämfört med marknader med enbart offentligt finansierade vårdersättningsmodeller, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt