NHS ger etikgodkännande till Chordates nya migränstudie

Etik-kommittén hos den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS har godkänt studiedesignen för Chordate Medicals kommande vetenskapliga studie PM009, som har som syfte att utvärdera effektiviteten av K.O.S vid förebyggande behandling av kronisk migrän på patienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare.

Godkännandet av studiedesignen var det sista formella hindret för att arbetet med studien ska kunna starta på King’s College London. Chordate bedömer att arbetet med att screena patienter kan påbörjas som tidigast i början av juli 2023.

– PM009 är en viktig och spännande studie med stor potentiell uppsida för oss. Varje nivå av positivt resultat kommer sannolikt att innebära en stor möjlighet för bolaget eftersom den aktuella patientgruppen har väldigt få behandlingsalternativ kvar, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Om PM009

PM009, är en öppen pilotstudie för att utvärdera effektiviteten av intranasal Kinetisk Oscillations Stimulans (K.O.S) vid förebyggande behandling av kronisk migrän på försökspersoner som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare. Studiens mål är att inkludera 25-30 patienter för att undersöka minskningen av dagar med huvudvärk med hjälp av K.O.S-tekniken. Studien genomförs vid King’s College London med tre till fyra remitterande kliniker som hjälper till med rekryteringen av lämpliga patienter till studien.

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt