Ny fallbeskrivning med Ozilia publicerad: ”Effektiv för både smärtlindring och minskad frekvens av migränanfall”

En ny italiensk vetenskaplig fallbeskrivning, från ett team på Campus Bio-Medico i Rom, med Chordates behandlingsmetod Ozilia redogör för en 60-årig manlig patient vars dagar med migrän minskade kraftigt, från 18 till 7 dagar per månad med samtidig signifikant minskning av smärtnivå. Fallbeskrivningen publicerades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cephalalgia Reports.

– Det här är ytterligare ett exempel på en patient som inte svarar på, eller längre får effekt från, vanliga läkemedel för kronisk migrän, men där Ozilia-behandling förefaller ha fungerat väl, säger Anders Weilandt, vd Chordate. Weilandt tillägger att det bör noteras att detta inte avser den förväntade publiceringen av Chordates stora migränstudie PM007.

Rapporten redovisar att smärtlindring och reduktion av migrändagar från det första behandlingsperioden hade en ihållande effekt. Efter cirka tre månader genomgick patienten ytterligare en behandlingsperiod med Ozilia, vilken resulterade i en snabbare och mer signifikant respons:

”The preliminary results confirm that KOS treatment is effective both in relieving acute pain and reducing attack frequency. Although the precise mechanism by which KOS modulates the trigeminal-autonomic reflex is still speculative, it could be a viable alternative to the treatment of resistant and refractory chronic migraine, when other approved treatments have been shown to be ineffective or poorly tolerated”, skriver författarna i rapportens slutsats.

Rapporten, Extended regular use of kinetic oscillation stimulation (KOS) in refractory chronic migraine: case report of a first, single-subject experience, har författats av en grupp läkare och forskare under ledning av professor Fabrizio Vernieri, Director of Headache and Neurosonology vid Bio-Medico Campus University Hospital i Rom.

Läs hela rapporten

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt