Patientstudien i slutfasen – vetenskaplig artikel kan vara klar våren 2022

Patientstudien om migrän som genomförs i Tyskland och Finland är nu i slutfasen. Klinikerna håller på att randomisera de sista patienterna för att få in dem i studien, och tiden för en patient i studien från start är tio veckor. När studien är slutförd kommer den ligga till grund för en vetenskaplig artikel som beräknas kunna vara klar under våren 2022.

Huvudsyftet med patientstudien var från början att möjliggöra en CE-märkning för förebyggande behandling av kronisk migrän. Eftersom Chordate erhöll CE-märkningen på interrimsdata redan i maj 2021 så är det syftet uppfyllt. Ett positivt resultat från patientstudien är dock fortfarande ytterst viktigt, målsättningen är nu att få en vetenskaplig artikel publicerad. Artikeln beräknas kunna slutföras och skickas in för vetenskaplig granskning under våren 2022.

– En artikel i en vetenskaplig tidskrift kommer att stödja vår marknadspositionering och vårt säljarbete på alla utvalda marknader, det gäller även länder utanför EU, säger Anders Weilandt, vd Chordate.

Chordate Medical har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän. Studien, som genomförs vid nio kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin pausas 2020 men har återupptagits i stigande takt från början av 2021.

Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg den 21 oktober 2021, klockan 09:00 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PATIEN1.PDF

Om Chordate
Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt