Patientstudien om kronisk migrän återupptas även i Tyskland

Chordate Medical Holding AB (publ) (NGM – SME: ticker CMH) har sedan 2018 genomfört en internationell patientstudie på den patenterade behandlingsmetoden K.O.S mot kronisk migrän. Studien, som genomförs på ett flertal kliniker i Tyskland och Finland, fick på grund av covid-19-pandemin i stort sett pausas 2020. Nu meddelar även den största tyska kliniken att de kan återuppta sin del av patientstudien. Sedan tidigare har de finska klinikerna meddelat att de återupptagit arbetet. Hela studien beräknas nu att behandla de sista patienterna under tredje kvartalet 2021.

– Att även den största och viktigaste tyska kliniken vid Universitets-sjukhuset Eppendorf i Hamburg åter kommer i gång gör att våra finska kliniker får starkt stöd med de sista patienterna som behövs i studien. De finska klinikerna har kommit en god bit på vägen, men har fortsatt haft viss fördröjning på grund av att vaccinations-reglerna för personalen har ändrats i förhållande till vad som tidigare meddelats oss, säger Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

Huvudsyftet med patientstudien var att möjliggöra en CE-märkning av förebyggande behandling av kronisk migrän. Eftersom Chordate nyligen erhållit CE-märkning på interrimsdata, är resultatet av patientstudien fortfarande värdefullt, men nu mer som säljstöd och för att få en vetenskaplig artikel publicerad.

– Vi tar fasta på olika möjligheter som patientstudien medför. En publicerad artikel i en vetenskaplig tidning kommer att stödja vårt säljarbete. Dessutom, de finska klinikerna representerar genom deras organisationstillhörighet en gemensam databas med över 70 000 migränpatienter, vilket kan vara till fördel i kommersialiseringsfasen. Nätverket runt de tyska klinikerna är också värdefullt vid en introduktion på den marknaden.

Chordate Medicals CE-märkta rinit-behandling säljs redan på utvalda EU-marknader och i Saudiarabien. I maj 2021 utökades CE-märkningen med indikationen "förebyggande behandlingen av kronisk migrän".

Information:

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande 18 maj 2021 kl. 17:10 CET.

Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Aterupptagen-patientstudie-Tyskland-2021-05-18.pdf

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på https://www.chordate.com/

Fler pressmeddelanden

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Chordate har i över tio års tid utvecklat Ozilia® som bygger på Kinetic Oscillation Stimulation, en teknik för att behandla kronisk migrän och kronisk rinit. Vi har patent på Ozilia® i bland annat EU och USA.

Vanliga frågor finns det svar på i vår FAQ, vill du veta mer så hör av dig.

Vänligen notera att MAR reglerna (marknadsmiss-
bruksförordningen) förhindrar oss att lämna uppgifter till enskilda frågeställare om sådant som rör aktien, aktiekursen, ekonomi och finanser, kommersiella och vetenskapliga aktiviteter och annan information som kan tänkas vara kurspåverkande. Vi hänvisar generellt till bolagets publika informationsgivning för den typen av frågor, varför inkommande mail med sådana frågor inte heller kommer att besvaras enskilt. 

IR-kontakt